21 Oktober 2022

I ett nytt samarbete har Neste, Bugaboo, DSM Engineering Materials och Fibrant tagit fram de första barnvagnarna av biobaserade material

Neste Corporation, Pressmeddelande, 21 oktober 2022 kl. 8:00 (EET) 

Bugaboo barnvagnsmodell “Donkey”. Foto: Bugaboo

Idag lanserar Bugaboo, DSM Engineering Materials, Fibrant och Neste sitt samarbetsprojekt för barnvagnar. Det sträcker sig över produktens hela värdekedja och har möjliggjort att  Bugaboo nu kan erbjuda alla sina modeller tillverkade av biobaserade material. Mer specifikt; majoriteten av barnvagnarnas plastdelar är gjorda av DSM Engineering Materials Akulon® 100 procent biobaserade B-MB-polyamid 6 (PA6), som i sin tur är gjort på biobaserade råvaror från både Fibrant och Neste. DSM Engineering Materials har en massbalansmetod för att beräkna användning av förnybart avfall och restprodukter som råvaror. Det möjliggör en minskning av koldioxidavtrycket från PA6-produkten på 75 procent jämfört med traditionell PA6. Samt en minskning på upp till 24 procent av koldioxidpåverkan från hela barnvagnen. 

Tidigare under 2022 gick Bugaboo ut med sina ambitiösa mål om att uppnå koldioxidneutralitet (CO2) till 2035. Eftersom större delen av Bugaboos påverkan kommer från deras Scope 3-utsläpp är en omställning till material med lägre andel fossilt kol en viktig del av företagets miljömässiga och sociala strategi (ESG). Det ligger i linje med ambitionerna hos de andra aktörerna i samarbetet. DSM Engineering Materials arbetar med att kunna erbjuda ett fullständigt utbud av biobaserade och cirkulära lösningar som alternativ till fossila och är en del av initiativet SimplyCircular™. Fibrants har gjort ett åtagande om att göra hela sin värdekedja mer hållbar och Neste bidrar till minskade utsläpp genom sitt utbud av förnybara råvaror Neste RE™ för polymer och kemikalier.

Den typ av Akulon® PA6-produkt som används idag håller redan hög standard vad gäller lågt koldioxidavtryck, men genom att byta till en Akulon® 100 procent biobaserad B-MB PA6 skapas en ytterligare avsevärd minskning av koldioxidavtrycket jämfört med traditionell PA6. Det hjälper till att ytterligare minska beroendet av fossila råvaror i plastvärdekedjan. Det nya materialet har använts för hela utbudet av barnvagnar och utvecklades av DSM Engineering Materials i samarbete med deras samarbetspartners Fibrant och Neste. Nestes roll var att erbjuda sin förnybara Neste RE™, en råvara för polymer tillverkad av 100 procent biobaserade material som avfall och restprodukter. Neste RE användes sedan för att ersätta fossila råvaror i tillverkningen. DSM Engineering Materials, Fibrant och Neste är alla ISCC-PLUS-certifierade.

Denna nya biobaserade Akulon® PA6 har identiska egenskaper med traditionella Akulon®-produkter och erbjuder den kvalitet och hållbarhet som krävs för att kunna uppfylla Bugaboos strikta säkerhetsstandarder. Det gör den till ett drop-in-substitut för fossil plast, samtidigt som den möjliggör en minskning av CO2 -utsläpp med upp till 24 procent per barnvagn. Något som passar väl in i företagets ambitiösa ESG-mål. Detta utbud av barnvagnar kommer gradvis att bli tillgängligt online och i butiker framöver. Under 2023 kommer Bugaboo dessutom att ändra produktionen av hela sitt utbud av barnvagnar till att bli på biobaserade material.

Adriaan Thiery, VD på Bugaboo, kommenterar: ”Att tackla den överhängande klimatkrisen och alla dess konsekvenser kräver att företag tar ansvar - nu. Men inget företag kan skapa en cirkulär ekonomi på egen hand. Genom att samarbeta i hela värdekedjan kan vi dra nytta av innovativa lösningar med låga koldioxidutsläpp, som biobaserade PA6. Den gör det möjligt för företag som Bugaboo att uppnå våra ESG-mål, bidra till målen i Paris-avtalet och ställa om mot en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp.”

Roeland Polet, vd på DSM Engineering Materials, säger: ”Nu när Bugaboo blir en av de första pionjärerna att använda biobaserad PA6 är vi mycket stolta över att vårt samarbete med Fibrant och Neste, som producerat ett så nyskapande material. Samarbete kommer bli avgörande för oss i arbetet med att ställa om till en mer hållbar ekonomi. Cirkulära lösningar, som vårt biobaserade PA6, är en praktisk metod för våra samarbetspartners att använda sig av för att förverkliga sina miljöambitioner och bidra med positiv påverkan i stor skala. Vi ser fram emot att stödja många fler företag som vill följa Bugaboos exempel och bidra till ett mer hållbart samhälle.”

Martijn Amory, vd på Fibrant, säger: ”Fibrants har gjort ett åtagande om att bli netto-neutrala i vår påverkan på klimatet, och då är det viktigt att vi agerar redan nu. Vi är stolta över att vår produkt EcoLactam® Bio har kunnat användas i det här samarbetet genom hela värdekedjan, eftersom det möjliggör en avsevärd minskning av koldioxidavtrycket. Det stärker oss i vår övertygelse om att innovation och samarbete är rätt väg att gå för en hållbar framtid.”

Mercedes Alonso, Executive Vice President på Renewable Polymers and Chemicals på Neste säger: ”Samarbetet med Bugaboo, DSM och Fibrant visar vad vi kan uppnå med gemensamma insatser. En mer hållbar produkt, av hög kvalitet, som bidrar till avsevärda minskningar i utsläpp och ett minskat beroende i branschen av fossila råvaror. Det har återigen gett oss ett bevis på att det finns en stor samarbetsvilja i branschen och att dessa råvaror kan bidra till en mer hållbar produktion i alla typer av sektorer och för alla typer av produkter. Det finns ingen gräns för vad vi kan göra med förnybara polymer. 

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information:           

Neste: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

DSM: DSM Materials External Affairs and Communications, Lieke de Jong, tel.: +31 (0) 6 22195861, e-post: Lieke.jong-tops-de@dsm.com

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2021 hade Neste intäkter på 15,1 miljarder euro. Läs mer: neste.se 

DSM in brief

DSM Engineering Materials is a business group of Royal DSM, a global, purpose-led company in Health, Nutrition & Bioscience, applying science to improve the health of people, animals, and the planet. DSM’s purpose is to create brighter lives for all. DSM’s products and solutions address some of the world’s biggest challenges while simultaneously creating economic, environmental, and societal value for all its stakeholders – customers, employees, shareholders, and society at large. The company was founded in 1902 and is listed on Euronext Amsterdam. More information can be found at www.dsm.com.

Fibrant in brief

Our story began in 1952, with the opening of the first factory in The Netherlands to manufacture Caprolactam. Fibrant is currently a part of HSCC (Highsun Group China), with production facilities in the Netherlands (Geleen) and in China (Fuzhou and Nanjing). Together, we are the world's largest Caprolactam and Ammonium Sulfate producer. Fibrant aims to maintain the undeniable market leader position for Caprolactam, Cyclohexanone, and Ammonium Sulfate. We are proud to set the standard in low carbon footprint, bio-based, and circular Caprolactam with the introduction of EcoLactam®, our latest generation of products. We serve numerous value chains, including textile, automotive, food packaging, and agricultural chains, through valued business partners, relying on superior and environmentally friendly products. Fibrant has a team of approximately 350 specialists working in the Netherlands, with headquarters in Urmond and the Chemelot site in Geleen, the Netherlands’ chemical hub. We stand for 'Future Forward Chemistry,' referring not only to innovation and sustainability as critical success factors, but also to the drive and the mindset of employees and business partners. More information is available at www.fibrant52.com