25 Januari 2022

Liebherr utökar sin användning av Neste MY Förnybar Diesel

Neste Corporation, Pressmeddelande, 25 januari 2022 kl. 14:00 (EET)

Från och med januari 2022 kommer Liebherr att utöka sin användning av Neste MY Renewable Diesel™  till fabriken i Kirchdorf, där företaget  utvecklar och tillverkar hydrauliska grävmaskiner, materialhanteringsmaskiner och ledtruckar. Den förnybara dieseln, producerad av Neste används vid den första påfyllningen och testning samt i fabrikens hela vagnpark.

Liebherr har redan drivit mobil- och bandkranarna i sin fabrik i Ehingen exklusivt med Neste MY Förnybar Diesel™ sedan september 2021. Liebherr är en global ledare inom tillverkning av mobilkranar.

Under de senaste månaderna har Liebherr förberett hela sitt utbud av mobilkranar och bandkranar för förnybar diesel. Dieselmotorerna har kontrollerats, certifierats och godkänts av tillverkarna. Kunderna och företagets egna provningsavdelning har också utfört omfattande tester av kranar som drivs med förnybar diesel. Testerna som krävdes för godkännandet utfördes med Neste MY Förnybar Diesel.

”Vi kommer att kunna spara 2,5 miljoner liter fossil diesel varje år genom att byta till Neste MY Förnybar Diesel. Det innebär en årlig minskning med ungefär 6 500 ton koldioxid”, förklarar Ulrich Heusel, produktionsdirektör på Liebherr-Werk Ehingen GmbH.

Neste MY Förnybar Diesel är ett mer hållbart alternativ än fossil diesel. Genom byte till förnybar diesel kan maskiner i den befintliga diesel vagnparken världen över börja minska växthusgasutsläppen redan nu. Genom att använda Neste MY Förnybar Diesel som första påfyllningsbränsle och godkänna det i alla sina maskiner, inklusive de äldre, möjliggör Liebherr för sina kunder att minska utsläppen från sin verksamhet.

”Vi är mycket stolta över att arbeta tillsammans med Liebherr. Tack vare att de även godkänner Neste MY Förnybar Diesel i äldre maskiner blir det lättare för byggindustrin att minska sina klimatutsläpp direkt”, säger Carl Nyberg Executive Vice President Renewable Road Transportation på Neste. ”Vi har ett åtagande att hjälpa våra kunder att minska växthusgasutsläppen med minst 20 miljoner ton varje år fram till 2030”, fortsätter Carl Nyberg.

Byte till Neste MY Förnybar Diesel ger möjlighet till betydande minskning av växthusgasutsläppen

Neste MY Förnybar Diesel är producerad av 100 % förnybara råvaror. Den bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) med upp till 90 %* då utsläppen under bränslets livscykel jämförs med fossil diesel. Den förnybara dieseln är ett drop-in-bränsle som är fullt kompatibelt med alla dieselmotorer, och som inte kräver några modifieringar av befintliga fordon eller infrastrukturen för bränsledistribution.

Ökad tillgänglighet till förnybar diesel och andra förnybara produkter

Neste är världens ledande producent av förnybar diesel. Nestes raffinaderier i Rotterdam och Singapore är världens största och mest avancerade raffinaderier för förnybar diesel och förnybara produkter. Nestes totala årliga produktionskapacitet av förnybar diesel och andra förnybara produkter är för närvarande 3,2 miljoner ton, och under slutet av det första kvartalet 2023 kommer den ha stigit till 4,5 miljoner ton.

*) Beräkningsmetoden för livscykelutsläpp och utsläppsreduktioner överensstämmer med EU-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (2018/2001/EU).

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com vardagar 8:30–16:00 (EET).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se

Liebherr in brief

The Liebherr Group is a family-run technology company with a highly diversified product portfolio. The company is one of the largest construction equipment manufacturers in the world. It also provides high-quality and user-oriented products and services in a wide range of other areas. The Liebherr Group includes over 140 companies across all continents. In 2020, it employed around 48,000 staff and achieved combined revenues of over 10.3 billion euros. Liebherr was founded in Kirchdorf an der Iller in Southern Germany in 1949. Since then, the employees have been pursuing the goal of achieving continuous technological innovation, and bringing industry-leading solutions to its customers. Read more: www.liebherr.com