29 Juni 2022

Marr Contracting i Australien börjar använda förnybar diesel från Neste

Neste Corporation, Pressmeddelande, 29  juni 2022 kl. 8.30 (EET)

Bild från Marr Contracting. Foto: FilmGenetik.

Sedan juni 2022 har Marr Contracting (”The Men From Marr’s”) använt förnybar diesel (HVO100) från Neste i sin vipparmskran för tunga lyft i Australien. Övergången till förnybart är ett viktigt steg på företagets resa mot nettonollutsläpp och understryker Marrs åtagande att minska sina koldioxidutsläpp och sin miljöpåverkan, som en del av företagets åtaganden inom strategiprogrammet “Social Values 2021”.

Omställningen till den av Neste producerade 100 procent förnybara dieseln genomfördes efter ingående diskussioner med Marrs kunder och andra ledande aktörer inom den australiensiska byggindustrin om det bästa alternativet till fossila bränslen. Marrs FoU-team har noga undersökt alternativa energikällor och utrett eventuella utmaningar med de alternativ som finns idag, för att finna den bästa lösningen.

”Vi har tittat på flera alternativ och anser att detta är det mest hållbara bränslet som finns tillgängligt idag för den typ av jobb vi gör. En anledning till det är att vi kan ställa om från fossil diesel samtidigt som vi bibehåller den hastighet, kraft och tillförlitlighet som våra kranar har och som är av stor vikt för produktivitet och kostnadseffektivitet i de projekt vi arbetar med. Samtidigt hjälper vi i och med detta våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål”, säger Marrs VD Simon Marr.

”Förnybar diesel från Neste är ett mer hållbart alternativ till fossil diesel som bidrar till en minskning av utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent* under bränslets livscykel jämfört med fossil diesel. Med förnybar diesel från Neste sänker Marr omgående sina utsläpp väsentligt, enbart genom att byta bränsle”, det säger Peter Zonneveld, Vice President Sales, Renewable Road Transportation på Neste. ”Vi har gjort ett åtagande om att hjälpa våra kunder minska sina växthusgasutsläpp med minst 20 miljoner ton varje år fram till 2030”, fortsätter Peter Zonneveld.

Att byta till förnybar diesel från Neste möjliggör betydande minskningar av växthusgasutsläpp

Förnybar diesel från Neste framställs av 100 procent förnybara råvaror. Nestes förnybara diesel är ett drop-in-bränsle som är fullt kompatibelt med alla dieselmotorer, och som inte kräver några modifieringar av befintliga fordon eller infrastrukturen för bränsledistribution.

Ökad tillgång på förnybar diesel och andra förnybara produkter

Nestes har för närvarande en produktionskapacitet på 3,3 miljoner ton per år av förnybara produkter. Med den pågående utbyggnaden i Singapore, samt det planerade samarbetet med Marathon Petroleum i en joint venture i Martinez, Kalifornien, USA, väntas öka produktionskapaciteten av förnybara produkter till 5,5 miljoner ton i slutet av 2023. Det kommer göra Neste till den enda globala leverantören av förnybara bränslen och förnybara råvaror till polymer och kemikalier som har produktion på tre kontinenter. Den expansion av raffinaderiet i Rotterdam som Neste meddelade den 27 juni 2022 kommer ytterligare att öka kapaciteten till 6,8 miljoner ton vid slutet av 2026. 

*) Beräkningsmetoden för livscykelutsläpp och utsläppsreduktioner överensstämmer med EU-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (2018/2001/EU).

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2021 hade Neste intäkter på 15,1 miljarder euro. Läs mer: neste.se

Marr Contracting in brief

Marr Contracting (‘The Men From Marr’s’) are world leaders in the design and delivery of heavy lift luffing tower cranes and heavy lifting services. With almost 100 years’ experience working on large-scale construction projects in Australia and around the world, their expertise spans the large-scale construction, mining, oil and gas, power, nuclear, major transport infrastructure, technology and marine sectors. Not just a crew and cranes for hire, they’re big thinkers and problem solvers who love a challenge with a string of ‘world firsts’ to their name – including the design of the world’s largest capacity tower crane, the Marr 2480D Heavy Lift Luffing (HLL) crane. Read more: www.marr.com.au