10 Februari 2020

Med sina förnybara produkter hjälpte Neste kunder att minska klimatutsläpp med 9,6 miljoner ton under 2019

Pressmeddelande från Neste Corporation, 10 februari 2020 kl. 09 (EET)

Förnybara produkter från Neste hjälpte företagets kunder på flera geografiska marknader att bidra till minskningen av utsläpp av växthusgaser under 2019, med totalt 9,6 miljoner ton*. Det motsvarar det årliga koldioxidavtrycket från 1,5 miljoner genomsnittliga EU-medborgare (källa Världsbanken). Eller för att ta ett annat exempel, som om 3,5 miljoner personbilar skulle plockas bort från vägarna under ett år.
 
”På Neste är vi inriktade på att hjälpa olika aktörer inom sektorerna transport och stadsbyggnad, flyg samt polymerer och kemikalier med att skapa en mer hållbar verksamhet. Vi är mycket stolta över att arbeta tillsammans med kunder och samarbetspartners för att minska utsläpp runt om i världen. Det kan vi uppnå med våra förnybara produkter, som Neste MY Renewable Diesel™ och Neste MY Renewable Jet Fuel™. Förnybara lösningar av hög kvalitet som är tillgängliga redan idag för att minska transport- eller flygrelaterade utsläpp”, säger Peter Vanacker, koncernchef och VD för Neste.
 
”Förra året gav vi två ambitiösa klimatlöften. Det första var att bidra till att minska växthusgasutsläpp genom förnybara och cirkulära lösningar med minst 20 miljoner ton CO2-ekvivalenter per år fram till 2030. Att nu gå från 7,9 miljoner ton 2018 till 9,6 miljoner ton 2019 var en fantastisk start på den utmaningen. Det andra löftet var att minska koldioxidavtrycket från Nestes egna produktion mer än EU:s klimat- och energimål kräver. Ett konkret exempel på det arbetet är vårt långsiktiga avtal om vindkraftsenergi till för våra produktionsanläggningar i Finland”, fortsätter Vanacker.
 
Fokus på kapacitet, innovation och samarbete
 
Neste har även en ambition om att fortsätta utvidga sin unika globala plattform av råmaterial som används till tillverkningen. Under 2019 stod förnybart avfall och restprodukter för 80 procent av Nestes årliga förbrukning av råmaterial. Man investerar fortsatt i sökandet efter nya framtida råvaror som är skalbara och förnybara och investerar även i de tekniker dessa kommer kräva. Neste strävar ständigt vidare från de råvarukällor som företaget använder idag.  
 
”Vi tror att samarbete är nyckeln till framgång. Genom att arbeta tillsammans med andra aktörer kan vi driva på branschen, minska utsläppen och bidra till att bekämpa klimatkrisen”, tillägger Vanacker. 
 
Under mer än tio år har Neste stadigt ökat sin volym av förnybara produkter. Idag har företaget kapacitet att producera tre miljoner ton förnybara produkter årligen vid sina raffinaderier i Finland, Nederländerna och Singapore. Av dessa tre miljoner ton är Nestes årskapacitet för förnybart jetbränsle för närvarande 100 000 ton. Efter investeringen i Singapore 2022 kommer Neste att ha en total kapacitet av förnybara produkter på närmare 4,5 miljoner ton per år. Av den totala kapaciteten 2022 utgör förnybart jetbränsle då mer än en miljon ton per år.

*) Beräkningsmetoden för livscykelutsläpp och utsläppsreduktioner överensstämmer med EU-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (2009/28/EG).

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice vd, Communications (tillförordnad)

Läs mer:

Neste MY Förnybar Diesel
Neste MY Förnybart Flygbränsle
Renewable polymers and chemicals
2020 Global 100: Neste rankat som världens tredje mest hållbara företag

Mer information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076/media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2019 hade Neste intäkter på 15,8 miljarder euro. 2020 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.se