3 Oktober 2022

Neste, Idemitsu Kosan, CHIMEI Corporation och Mitsubishi Corporation gör gemensam sak och skapar en leveranskedja för förnybar plast

Neste Corporation, Pressmeddelande, 3 oktober 2022 kl. 8:00 (EET)

Foto: Leveranskedja för förnybar plast

Neste, Idemitsu Kosan, CHIMEI och Mitsubishi Corporation har ingått ett avtal om att skapa en leveranskedja för förnybar plast. Denna kommer använda biobaserade kolväten (Neste RE™) för att framställa styrenmonomer (bio-SM) på förnybara plastderivat som är massbalanserade. Bland dessa är akrylnitrilbutadienstyren (bio-ABS*). Bio-SM-produktionen i Japan och produktion av förnybar plast i Taiwan kommer båda att vara den första produktionen av sitt slag i respektive land. Arbetet planeras starta under första halvåret 2023.

Neste, världens ledande tillverkare av förnybara och cirkulära råvaror för polymer- och kemiindustrin, kommer att leverera Neste RE till Idemitsu Kosan, den största SM-tillverkaren i Japan. Till detta projekt kommer det produceras Neste RE från 100 procent bio-baserade råvaror som avfall och restprodukter, vilket kan ge en betydande minskning av växthusgasutsläppen jämfört med om man använt konventionella fossila råvaror.

Idemitsu Kosan producerar sedan bio-SM baserat på massbalansmetoden och levererar den till CHIMEI, världens största ABS-tillverkare, för deras produktion av förnybar plast. Mitsubishi Corporation kommer att koordinera samverkan mellan dessa olika parter som ingår i värdekedjan samt arbeta med att utveckla marknaden för förnybara produkter. 

Genom att utveckla ett ännu starkare partnerskap och tätare samarbete än vad som är vanligt i värdekedjan för plast bidrar de företag som deltar i detta projekt med nya förnybara resurser till värdekedjan. Det kommer i sin tur möjliggöra en produktion av produkter i plast där fossila råvaror ersätts av förnybara. På så sätt medverkar deltagarna till att uppnå plastindustrins mål för minskade växthusgasutsläpp och till omställningen mot ett samhälle med lägre klimatpåverkan.

*) ABS-plast är en termoplastisk polymer som framställs av akrylnitril, butadien och styrenmonomer. Dess hårdhet och slagfasthet gör att den används i många olika sammanhang som bilar, elektronik och leksaker.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information:           

Neste: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

CHIMEI: Media Contact +886-6-2663000 ext.1582 / loreta@mail.chimei.com.tw

Idemitsu Kosan: Public Relations Department Public Relations Section, https://www.idemitsu.com/en/contact/flow/index.html

Mitsubishi Corporation: Inquiry Recipient, tel.+81-3-3210-2171 / facsimile:+81-3-5252-7705

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2021 hade Neste intäkter på 15,1 miljarder euro. Läs mer: neste.se 

CHIMEI

CHIMEI is a Taiwan-based performance materials company that designs and manufactures advanced polymer materials, synthetic rubbers, and specialty chemicals. Companies from around the globe seek out CHIMEI to boost their products' performance and durability, find a breakthrough in aesthetics, raise their production efficiency, and reduce their environmental impact. Discover how CHIMEI helps businesses aim higher, and steps up to its global responsibilities, at www.chimeicorp.com.

Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

Headquarters: 2-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8321, Japan
Main Operations: Idemitsu Kosan Co.,Ltd. is a global energy company whose main business is oil refining and sales of petroleum & petrochemical products.
We commit to the security of a stable energy supply, while transforming into a resilient business entity, answering to an ever changing economic and environmental needs of the society, by expanding the following five business segments both domestically and abroad:
Petroleum, Basic Chemicals, Functional Materials, Power & Renewable Energy, and Resources.
Representative: Representative Director & Chief Executive Officer  Shunichi Kito
Year of Establishment: 1940

Mitsubishi Corporation

Headquarters: 2-3-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
Main Operations: MC engages in a wide range of businesses spanning multiple industries and overseen by its Industry DX Group and 10 industry-specific Business Groups: Natural Gas, Industrial Materials, Petroleum & Chemicals Solution, Mineral Resources, Industrial Infrastructure, Automotive & Mobility, Food Industry, Consumer Industry, Power Solution, and Urban Development.
Representative: President & CEO Katsuya Nakanishi
Year of Establishment:1954