7 Juli 2022

Neste investerar i raffinaderiet i Rotterdam - ett raffinaderi i global storlek för förnybara produkter

Neste Corporation, Nyheter, 7.7.2022 

Notera: Detta är en översättning av ett börsmeddelande från Neste Corporation, det publicerades ursprungligen på engelska och finska den 27 juni 2022. 

Läs det engelska orginalet här: https://www.neste.com/releases-and-news/renewable-solutions/neste-invests-its-world-scale-renewable-products-refinery-rotterdam 

Neste Corporation har fattat det slutgiltiga beslutet att investera i ny produktionskapacitet för förnybara produkter i Rotterdam. Beslutet baseras på att efterfrågan på förnybara produkter har ökat avsevärt i och med att Nestes kunder har allt högre klimatambitioner.

Nestes nuvarande kapacitet på 1,4 miljoner ton förnybara produkter i Rotterdam är den största produktionen i Europa. Utbyggnaden av raffinaderiet i Rotterdam är en investering på cirka 1,9 miljarder euro och kommer att utöka Nestes totala kapacitet för att producera förnybara produkter med 1,3 miljoner ton per år, vilket ger en total produktionskapacitet av förnybara produkter i Rotterdam på 2,7 miljoner ton per år. Av dessa är produktionskapaciteten av förnybara flygbränslen 1,2 miljoner ton. Företagets mål är att starta igång den nya produktionsanläggningen under första halvåret 2026.

”Vår investering i en utbyggnad av vårt Rotterdamraffinaderi stärker vår världsledande position inom förnybara produkter. Den utgör även ett viktigt steg för att säkerställa vår framtida konkurrenskraft och förverkliga vår tillväxtstrategi för förnybara produkter, eftersom den kommer att ge stora volymer förnybar diesel, förnybart flygbränsle och förnybara råvaror för polymerer och kemikalier”, säger Matti Lehmus, koncernchef och vd för Neste.

”Denna investering bidrar till att ytterligare stärka våra konkurrensfördelar, vilka bland annat är den globala optimeringen av vår produktion och användning av avfall och restprodukter. Med vår egenutvecklade NEXBTL™-teknik kan vi flexibelt raffinera högkvalitativa förnybara produkter ur många olika typer av avfall och restprodukter av lägre kvalitet. Den nya produktionslinjen kommer tillsammans med vår utbyggnad i Singapore att hålla världsklass vad gäller energieffektivitet och förmåga att använda olika råvaror”, fortsätter Lehmus.

Neste har för närvarande en global produktionskapacitet av förnybara produkter på 3,3 miljoner ton per år. Nestes pågående utbyggnadsprojekt i Singapore och det planerade  joint venture-projektet med Marathon i Martinez i Kalifornien, som väntar på slutgiltigt beslut, kommer att öka den totala produktionskapaciteten av förnybara produkter till 5,5 miljoner ton i slutet av 2023. Detta kommer göra Neste till den enda globala leverantören av förnybara bränslen och förnybara råvaror för polymerer och kemikalier med produktion i tre kontinenter. När utbyggnaden i Rotterdam är genomförd kommer det att ytterligare öka företagets totala produktionskapacitet för förnybara produkter till 6,8 miljoner ton i slutet av 2026.

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2021 hade Neste intäkter på 15,1 miljarder euro. Läs mer: neste.se