15 Augusti 2023

Produktionen av förnybar diesel är åter igång i den nybyggda delen av Nestes Singapore-raffinaderi efter tidigare driftavbrott

Neste Corporation, Pressmeddelande, 15 augusti 2023 kl. 9:00 (EET)

Produktionen av förnybar diesel i den utbyggda delen av Nestes raffinaderi i Singapore har åter kommit igång under början av augusti, enligt plan. Processenheten, som tillhör den utbyggda delen av raffinaderiet, stängdes tillfälligt i juni till följd av oplanerade reparationer av utrustningen.

Produktionen i denna del av raffinaderiet kommer nu att öka successivt och vara fullt genomförd vid slutet av året. Produktionen av förnybart flygbränsle i Singapore planeras att starta under det tredje kvartalet, vilket redovisades i Nestes halvårsrapport i juli.

Utbyggnaden av raffinaderiet i Singapore fördubblar Nestes produktionskapacitet i landet. Med den tillväxt som kommer med expansionerna i Singapore och Martinez, USA, har företaget som mål att öka sin totala nominella kapacitet för förnybara produkter till 5,5 miljoner ton i början av 2024. Utbyggnaden av Nestes Singapore-raffinaderi slutfördes i april 2023, då även produktionen startade i den nya delen av raffinaderiet. 

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se