17 April 2023

Neste MY Förnybar Diesel nu tillgängligt på den danska marknaden genom ett samarbete mellan Neste och Q8

Neste Corporation, Pressmeddelande, 17 april 2023 kl. 9:00 (EET) 

Foto: Q8 Danmark 

Tack vare ett strategiskt samarbete mellan Q8 och Neste kan aktörer inom den tunga transportsektorn köpa Neste MY Förnybar Diesel™ på nio Q8-stationer i Danmark från och med den 17 april 2023.  

Det pågår ett skifte i flera danska företag för att ställa om verksamhetens transporter till att bli mer hållbara. En stor del av den danska B2B-flottan drivs trots det fortfarande med traditionell diesel. Ett nytt samarbete mellan Q8 Danmark och Neste, världens största producent av förnybar diesel, kommer att hjälpa danska företag inom transportsektorn att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser från sin befintliga fordonspark, genom att gå över från konventionell diesel till förnybar diesel, även kallad HVO100.

Inledningsvis kommer den förnybara dieseln HVO100 att bli tillgänglig för tunga transporter på nio bränslestationer, från och med den 17 april. 

”Vi står inför en stor omstrukturering av transportsektorn under de närmaste åren och vi upplever en ökad efterfrågan från våra företagskunder, framför allt på produkter som kan bidra till att minska deras klimatpåverkan. Biodrivmedel kommer att vara avgörande för att uppnå nödvändiga minskningar av utsläpp de kommande åren, inte minst för tunga transporter. Därför är partnerskapet med Neste centralt för vår ambition att minimera klimatpåverkan, både för oss själva och våra kunder, säger Retail Director på Q8, Helle Dahlgren Skov.

”Vi är mycket glada över att kunna göra Neste MY Förnybar Diesel mer tillgängligt i Europa, denna gång i Danmark i samarbete med Q8. Vi är övertygade om att alla lösningar behövs för att minska utsläppen från transporter och vi stödjer sektorn i deras arbete med att uppfylla EU-målet om koldioxidneutralitet till 2050. Det kan användas utan att det krävs några modifieringar av befintliga motorer, fordon eller infrastrukturen för bränsledistribution. Genom att använda Neste-producerad förnybar diesel kan utsläppen av växthusgaser från fordonet minskas med upp till 90 procent*, beräknat på hela bränslets livscykel, jämfört med fossil diesel. Neste har gjort ett åtagande om att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton varje år fram till 2030,” säger Christian Pettersson, Head of Branded Sales, från Nestes förnybara vägtransporter enhet.

Målet med samarbetet mellan Q8 och Neste är att göra det möjligt för den tunga transportsektorn att minska utsläppen i hela Danmark. Neste MY Förnybar Diesel finns på stationer längs rutter med mycket tung trafik runt om i Danmark.

*) Beräkningarna av livscykelutsläpp och utsläppsminskningar följer EU:s direktiv om förnybar energi II (2018/2001/EU).

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se