28 Februari 2023

Neste och ILLIG demonstrerar nya användningsområden för mer hållbara termoformade plastförpackningar

Neste Corporation, Pressmeddelande, 28 februari 2023 kl. 9:00 (EET)

Foto: Jürgen Lochner, CSO/CTO på ILLIG och Mercedes Alonso, Executive Vice President Renewable Polymers and Chemicals på Neste. Källa: Neste
 

  • Neste och ILLIG demonstrerar fördelar och möjligheter med sina mer hållbara lösningar för termoformade plastförpackningar.
  • Samarbetet har som mål att påskynda övergången från fossila till förnybara och återvunna material.

Neste och ILLIG har ingått ett strategiskt samarbete för att främja omställningen till mer hållbara lösningar vid produktion av termoformade plastförpackningar. Dessa visas upp i form av nya demonstrationsexemplar. Målet är att visa hur förnybara och återvunna material kan fungera som drop-in-lösning även vid krävande applikationer. Vid tillverkningen av produkterna konstruerades värdekedjorna för tillverkningen i liten skala i demonstrationssyfte. Samarbetet kombinerar Nestes expertis inom förnybara och återvunna råmaterial för polymerframställning och ILLIG:s expertis inom tillverkningssystem för termoformning. Ytterligare samarbetspartners har bjuds in till arbetet med olika produkter där de besitter särskild kompetens. Projektet demonstrerar att plast tillverkad av mer hållbara råvaror kan vidarebearbetas inom den befintliga infrastrukturen på liknande sätt som sker med plast framställd av enbart fossila råmaterial. Resultatet är produkter med samma kvalitet och med egenskaper som uppfyller föreskrivna krav.

Våren 2022 genomförde de två företagen tillsammans med LyondellBasell och Fernholz en framgångsrik studie av den värdekedja som omvandlar den förnybara råvaran Neste RE™ till polypropen med mätbar biobaserad C14-halt. Studien visade att de olika stegen för vidarebearbetning som finns i värdekedjan – krackning, polymerisering, folieextrudering och termoformning – kunde utföras utan några avvikelser jämfört med bearbetning av fossila råvaror. De fyra företagen presenterade sitt gemensamma projekt vid K-mässan 2022 i Düsseldorf med en livevisning av termoformning. 

Som en del av samarbetet avser nu ILLIG och Neste att genomföra liknande fallstudier för att främja användningen av förnybara råvaror som Neste RE, speciellt för krävande applikationer, som förpackningar avsedda för kontakt med livsmedel eller tekniska applikationer som konsumentelektronik. Sådana studier skulle kunna undersöka tillverkningen av förpackningar med varierande mätbar biobaserad C14-halt. De kan även visa Nestes förmåga att med kemisk återvinning skapa cirkulära värdekedjor för plast, där förpackningar kan produceras med återvunna råvaror och sedan blir till ny råvara. För att kunna få till en komplett värdekedja behöver ytterligare samarbetspartners bjudas in till produktionen av enskilda demonstrationsexemplar. De processer, hjälpmedel och maskiner som används under de olika studierna kommer att övervakas och analyseras ingående, vilket ger nya kunskaper om produkternas kvalitet och egenskaper och hur väl värdekedjans infrastruktur fungerar.

”Förnybara och återvunna råvaror för polymerer, som Neste RE, används redan idag för att minska industrins beroende av fossila råmaterial. Nu gäller det att skala upp deras andel för att åstadkomma en större hållbarhetseffekt”, säger Jeroen Verhoeven, Vice President Value Chain Development på Nestes affärsenhet Renewable Polymers and Chemicals. ”Tillsammans med ILLIG kan vi visa i produktionen av våra demostrationsexempelar hur våra lösningars drop-in egenskaper, samt en övergång till mer hållbara råvaror i produktionsprocessen, fungerar för storskaliga och verkliga värdekedjor. Vårt mål är att visa för industrin vad som är möjligt att göra redan idag. Genom att demonstrera möjligheten med förnybara och återvunna material i värdekedjan kan vi påskynda acceptansen för att använda sådana råmaterial i en större skala.”

”Vi arbetar dagligen tillsammans med våra samarbetspartners, kunder och deras kunder i vårt teknikcentrum för att främja införandet av förnybara och cirkulära lösningar i industrin”, säger Sven Engelmann, direktör för ILLIG Technology Center and Packaging Development. ”Samarbetet med Neste är en viktig del i att uppnå det målet.”

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: 

Neste: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

ILLIG: Kontakta Press and Public Relations, tel. +49 7131 505-784 / Media@illig.com

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se 

ILLIG in brief

ILLIG is a leading global supplier of thermoforming and packaging systems as well as tool systems for cardboard, paper and plastics. The company's product and services portfolio includes the development, design, manufacture, installation and commissioning of complex production lines and components. With its unique approach to packaging development, “Pactivity® 360”, ILLIG supplies its customers with resource-friendly and sustainable solutions. With its subsidiaries and sales agencies, ILLIG is active in all markets around the world. For more than 75 years, the family business has been serving its customers as a reliable partner for the cost-effective manufacturing of complex precision packaging and parts with innovative technology of unsurpassed quality and comprehensive global service.