29 Maj 2023

Neste och ITOCHU utökar sitt samarbete: Gör Neste MY Förnybar Diesel mer tillgänglig på den japanska marknaden

Neste Corporation, Pressmeddelande, 29 maj 2023 kl. 8:00 (EET)

Foto: Wataru Tsuda, Tatsuya Tanaka, Peter Zonneveld, Tsuyoshi Matsumoto, Norihito Saito, Ee Pin Lee, Katja Wodjereck, Kenji Tanaka och Sami Jauhiainen. Källa: ITOCHU

Neste och ITOCHU har kommit överens om att utöka sitt samarbete med ett licensavtal som gör ITOCHU till officiell distributör av Neste MY Förnybar Diesel™ i Japan. Det kommer att förbättra tillgängligheten av Neste MY Förnybar Diesel på marknaden, för exempelvis Osaka-området, dit Neste MY kommer att levereras till anläggningen Osaka-Kansai Japan Expo, som hålls 2025. 

Japan har ökat på takten i sitt arbete med att minska landets koldioxidutsläpp, för att uppfylla två ambitiösa klimatmål: koldioxidneutralitet till 2050 och att minska utsläppen av växthusgaser med 46 procent till 2030. Neste och ITOCHU delar uppfattningen att förnybara bränslen kommer att spela en viktig roll för att minska utsläppen av växthusgaser i Japan. Parternas fokus i samarbetet kommer därför inte bara att ligga på försäljning, utan även på att sprida kunskap. Som att främja användning av mer hållbara bränslen, att accelerera omställningen från fossila bränslen till förnybara bränslen, samt att informera mer allmänt om förnybar diesel som bränsle och vilka fördelar det har för dem som använder den.

Vi är mycket glada över att kunna utöka vårt erbjudande av Neste MY Förnybar Diesel i Japan. Vi är övertygade om att alla lösningar behövs för att minska transportrelaterade utsläpp och stödja Japans mål att nå koldioxidneutralitet till 2050. Vi har åtagit oss att stödja våra kunder i att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton per år till 2030”, säger Peter Zonneveld, Vice President Sales för Europa och APAC på Nestes affärsenhet förnybara vägtransporter.

Neste och ITOCHU började samarbeta i Japan redan i juni 2021 för att göra förnybar diesel tillgänglig för utvalda kunder i Japan. De kom överens om att inleda ett strategiskt partnerskap för att öka användningen av förnybar diesel som ett alternativ med lägre utsläpp för dieselmotorer i Japan. 

Relationen mellan Neste och ITOCHU började redan 2010, när vi samarbetade om förnybar diesel i Kalifornien. Vi är nu mycket glada att vi kan fördjupa den relationen genom att utöka distributionen av förnybar diesel i Japan. Förnybar diesel har uppmärksammats i Japan eftersom det är en lösning som kan minska koldioxidutsläppen från flera branscher, bland annat tunga transporter, industrifordon och järnvägar. Att stärka partnerskapet med Neste och på så sätt hjälpa den japanska marknaden att minska sina utsläpp av växthusgaser är något som vi glädjer oss över”, säger Tatsuya Tanaka, ITOCHU:s General Manager för avdelningen för petroleumhandel.

Genom att byta ut fossil diesel mot Neste MY Förnybar Diesel kan växthusgasutsläppen minskas med så mycket som upp till 90 procent* under bränslets hela livscykel, jämfört med fossil diesel. Neste MY Förnybar Diesel är producerad av 100 procent förnybara råvaror. Det är ett drop-in-bränsle som inte kräver några modifieringar av befintliga fordon eller infrastruktur för bränsledistribution. 

Utöka tillgängligheten för förnybara bränslen i Japan

Det utökade partnerskapet mellan Neste och ITOCHU kommer även att handla om att öka tillgängligheten av Neste MY Förnybart Flygbränsle™ på den japanska marknaden. Ett förnybart flygbränsle som erbjuder ett mer hållbart alternativ till konventionellt, fossilbaserat jetbränsle med upp till 80 procent** lägre utsläpp, sett till bränslets hela livscykel. Som en del i samarbetet har Neste och ITOCHU levererat flygbränsle till flygbolag på de internationella flygplatserna Haneda, Narita och Chubu, vilket stödjer japanska flygbolag och Japans regering i deras arbete med att uppnå sina hållbarhetsmål.

*) Den procentuella minskningen av växthusgasutsläppen varierar beroende på regionspecifik lagstiftning som fastställer beräkningsmetoden (t.ex. EU RED II 2018/2001/EU för Europa och US California LCFS för USA) samt den råvarumix som används för att framställa produkten för varje marknad.

**) När den används i ren form (d.v.s. oblandad) och beräknad med etablerade metoder för livscykelbedömning (LCA), såsom CORSIA-metodologi

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se

ITOCHU in brief

The history of ITOCHU Corporation dates back to 1858 when the company’s founder Chubei Itoh commenced linen trading operations. Since then, ITOCHU Corporation has evolved and grown over 160 years. With approximately 100 bases in 62 countries, ITOCHU Corporation, one of the leading sogo shosha, is engaging in domestic trading, import and export, and overseas trading of various products such as textile, machinery, metals, minerals, energy, chemicals, food, general products,realty, information and communications technology, and finance, as well as business investment in Japan and overseas.