10 Februari 2023

Neste och Scania testar digital lösning för att enklare spåra användning av förnybara bränslen

Neste Corporation, Pressmeddelande, 10 februari 2023 kl. 10:00 (EET)

scania_fleet_neste_my_renewable_diesel

Foto: Scania and Neste 

Neste och Scania kan idag berätta om en ny digital lösning som möjliggör enkel uppföljning och verifiering av lastbilars användning av förnybara bränslen. Genom att kombinera uppgifter från Scania Fleet Management Portal, med uppgifter från Neste om utsläpp från bränslen, får Scanias kunder precisa och aktuella uppgifter till sin rapportering om utsläpp av växthusgaser (GHG) och hållbarhet. Kunderna kan jämföra klimatpåverkan från sin användning av förnybara bränslen, i förhållande till fossila bränslen, och följa sin kontinuerliga utveckling mot sina klimatmål. 

Neste och Scania testar denna nya digitala lösning tillsammans med olika partners inom logistik, som logistikföretaget HAVI. Lösningen kombinerar uppgifter om var en viss lastbil har tankats och hur mycket den har kört, med uppgifter om hur klimatpåverkan av fordonet förändras vid användning av Neste MY Förnybar Diesel™ jämfört med fossila bränslen. Hittills har det varit en utmaning att kontrollera i vilken utsträckning lastbilarna verkligen drivs med förnybara bränslen, eftersom samma lastbilar även kan tankas med fossila bränslen.  Den digitala lösningen, som nu testas, hoppas på att kunna lösa detta problem. Nestes och Scanias gemensamma ambition är att lösningen i framtiden skulle kunna användas av alla fordonstillverkare och typer av förnybara bränslen.  

”Syftet med detta unika samarbete är att tillsammans med en fordonstillverkare testa hur man kan kontrollera användningen av förnybara bränslen och rapportera om sin klimatpåverkan på ett säkert sätt. Klimatdata flödar idag digitalt genom systemen, tidigare var man tvungen att mestadels samla in datan manuellt från olika källor. Vårt pilotprojekt med Scania började med att vi ville ta oss an de utmaningar som transportföretag står inför när det gäller att ställa om sin fordonsflotta till hållbarhet och kunna göra den tillhörande hållbarhetsrapporteringen på ett tillförlitligt sätt. Vi bjöd in kunder inom transportbranschen att delta i intervjuer för att ge teamet för servicedesign på Scania en djupare förståelse för deras utmaningar med hållbarhetsutveckling. Vi ville även stödja Scanias egna insatser med att följa upp och rapportera om utvecklingen av initiativet Science Based Targets.Med det framgångsrika pilotprojektet i Finland som förebild försöker vi nu utvidga denna lösning till nya marknader”, säger Mats Hultman, chef för OEM Partnerships på Neste. 

"Scanias syfte är att driva på övergången till ett hållbart transportsystem och skapa en värld där rörlighet har en mer positiv påverkan på näringslivet, samhället och miljön. Vi tror att datatransparens, konnektivitet och partnerskap inom ekosystemet är avgörande faktorer för att främja denna resa, där energieffektivitet, elektrifiering, förnybara bränslen och smarta och säkra transporter är en del av lösningen. I det här samarbetet var målet att ge tillgång till tillförlitliga, exakta och automatiserade beräkningar av utsläpp som kunder kan använda i den dagliga verksamheten, men som på längre sikt även stärker trovärdigheten för förnybara bränslen i hela transportekosystemet”, säger Jacob Thärnå, Head of Sustainable Transport (chef för hållbara transporter) på Scania.

”HAVI har som mål att nå nettonollutsläpp till 2050 och vi är stolta över att samarbeta med våra kunder och partners för att tillhandahålla mer hållbara, digitalt styrda och transparenta lösningar för leveranskedjan. En stor del av vår europeiska fordonsflotta drivs med alternativa bränslen som elektrifiering, biogas och förnybar diesel, så vi är mycket glada över att detta banbrytande digitaliseringsinitiativ från Scania och Neste möjliggör automatisk rapportering om de faktiska minskningarna av växthusgaser från våra fordon, vilket våra kunder sedan kan använda. Att på ett trovärdigt sätt kunna visa hur vissa leveranser har lägre koldioxidavtryck kommer också stärka förtroendet generellt för de framsteg som görs på resan mot nettonoll”, säger Massimo D’Alessandro, Director Sustainability & Innovation, HAVI.

"Tillsammans med Scania och våra pilotkunder vill vi visa hur klimatdata kan addera värde och driva på utvecklingen inom logistikindustrin mot att generera lägre utsläpp. Samarbete i hela värdekedjan är viktigt för branschen när nya lösningar utvecklas. Detta pilotprojekt är ett bra exempel på hur en kundcentrerad lösning banar väg för vårt gemensamma arbete med att bekämpa klimatförändringarna”, säger Mats Hultman, chef för OEM Partnerships på Neste. 

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se 

Scania in brief

Scania is a world-leading provider of transport solutions. Together with our partners and customers we are driving the shift towards a sustainable transport system. In 2021, we delivered 88,930 trucks, 4,436 buses as well as 11,786 industrial and marine power systems to our customers. Net sales totalled to over SEK 146 billion, of which over 20 percent were services-related. Founded in 1891, Scania now operates in more than 100 countries and employs some 54,000 people. Research and development are mainly concentrated in Sweden. Production takes place in Europe and Latin America with regional product centres in Africa, Asia and Eurasia. Scania is part of TRATON GROUP. For more information visit: www.scania.com 

HAVI in brief

HAVI is a global, privately-owned company that connects people with ideas, data with insights, supply with demand, restaurants with deliveries, and ultimately, people with the products they love. Whether we are sourcing, storing or delivering products, we bring unmatched category expertise and unrivalled operational excellence, combined with powerful digital analytics and insights. Founded in 1974, HAVI employs more than 10,000 people and serves customers in more than 100 countries. Visit www.havi.com