2 Juni 2023

Neste stöttar Rio Tinto och deras gruvområde U.S. Borax i omställningen till förnybar diesel

Neste Corporation, Nyheter, 2 juni 2023 

Foto: Rio Tinto US:s Borax gruva i Boron, Kalifornien. Källa: Rio Tinto 

I ett samarbete har Neste och gruvföretaget Rio Tinto arbetat med att ställa om alla företagets tunga maskiner från fossil diesel till förnybar diesel i U.S. Borax-gruvan i Boron i Kalifornien. Partnerskapet hjälper Rio Tinto att minska koldioxidavtrycket från deras fordonsflotta och fungerar som förebild för andra aktörer inom gruvindustrin.

Rio Tintos testade för första gången att byta fossil diesel mot förnybar diesel i en lastbil 2022 i samarbete med Neste och Rolls-Royce. Rio Tinto U.S. Borax använde Neste MY Förnybar Diesel™ under försöket. Användningen av Neste MY Förnybar Diesel, tillverkad av 100 procent förnybara råvaror, som använd matolja och animaliskt fettavfall, kan minska utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent* sett till bränslets hela livscykel, jämfört med fossil diesel. Resultatet visade att en lastbil som drivs med mtu-motorer från Rolls-Royce och körs på Neste MY Förnybar Diesel, levererade liknande prestanda och tillförlitlighet som lastbilar som körs med fossil diesel.   

Baserat på dessa positiva resultat fortsatte Rio Tinto U.S. Borax att arbeta med Rolls-Royce, Neste, Environmental Protection Agency och delstaten Kalifornien för att fullt ut ställa om sin tunga maskinpark i U.S. Borax-gruvan i Boron till förnybar diesel till slutet av maj 2023. Denna övergång omfattar alla tunga maskiner på anläggningen, från lastbilar till lastare och till och med sprängningsutrustning. 

“Att minska utsläppen av växthusgaser från tunga industrier, som gruvindustrin, har varit en utmaning, men vårt partnerskap visar att förnybar diesel kan driva tung industriutrustning med mindre utsläpp samtidigt som de levererar samma tillförlitlighet och prestanda”, säger Carrie Song, Vice President, Renewable Road Transport Americas på Neste. ”Vi hoppas att vårt partnerskap kommer att inspirera andra aktörer i branschen att överväga, införa och förespråka förnybar diesel som en lösning som bekämpar klimatförändringarna.” 

“Det här är ett utmärkt exempel på vad som händer när olika interna och externa parter samarbetar för att uppnå ett mål om att minska sina utsläpp av koldioxid. Stödet från delstaten Kalifornien har varit oerhört viktigt, utan deras vision hade detta inte varit möjligt”, säger Sinead Kaufman, Chief Executive, Minerals, Rio Tinto. ”Övergången i Boron är ett viktigt första steg och kommer utan tvekan att leda till ytterligare möjligheter att minska koldioxidutsläppen i vår globala verksamhet. Förnybar diesel är en av flera lösningar för att bli mer hållbara som Rio Tinto använder för att ställa om.”
 
Att samarbeta med Neste och ställa om till förnybar diesel kommer hjälpa Rio Tintos att uppnå sina globala mål om att fasa ut fossila bränslen, ett mål som även mål inbegriper en minskning av utsläppen i Scope 1 och 2 med 50 procent till år 2030, samt ett åtagande om att nå nettonoll till 2050. Övergången stöds av TAC energy, Nestes bränsledistributionspartner i Kalifornien, som arbetat ihärdigt under det senaste decenniet för att utveckla testprogram som kan bevisa de många fördelarna med förnybar diesel och hjälpa städer och företag som Rio Tinto att börja använda denna koldioxidsnåla och mer hållbara lösning. 

Nestes expansion av Singapore-raffinaderiet och det gemensamma företaget med Marathon i Martinez, CA, kommer att öka den totala globala produktionskapaciteten för förnybara produkter till 7,2 miljarder liter (5,5 miljoner ton) i början av 2024 och göra Neste till den enda globala leverantören av förnybar diesel, förnybart flygbränsle och förnybar råvara för polymerer och kemikalier som har produktion på tre kontinenter. 

*) Den procentuella minskningen av växthusgasutsläppen varierar beroende på regionspecifik lagstiftning som fastställer beräkningsmetoden (t.ex. EU RED II 2018/2001/EU för Europa och U.S. California LCFS för USA) samt den råvarumix som används för att framställa produkten för varje marknad.

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se