7 Mars 2023

Neste välkomnar att den tyska regeringen planerar att godkänna försäljning av rena syntetiska bränslen – I kampen mot klimatförändringarna

Neste Corporation, Nyheter, 7 mars 2023

Notera: Detta är en översättning av en nyhet från Neste Corporation som ursprungligen publicerades på engelska och tyska den 2 mars 2023. Läs det engelska orginalet här: https://www.neste.com/releases-and-news/renewable-solutions/neste-welcomes-german-governments-plan-approve-sales-100-synthetic-fuels-germany-important-step

Neste välkomnar att den tyska regeringen planerar att godkänna försäljningen av 100 procent rena syntetiska bränslen vid bensinstationer. Hittills har försäljning i Tyskland av syntetiska bränslen, som e-bränslen och förnybar diesel/HVO, till stor del varit begränsad till olika blandningar där dessa bränslen har fått utgöra maximalt cirka 26 procent. Försäljning av ren förnybar diesel har tidigare bara varit tillåten inom specifika segment, exempelvis i fordon som inte används till vägtransport, samt kollektivtrafik. Det planerade godkännandet av regeringen skulle inom en snar framtid tillåta att 100 procent förnybar diesel kan säljas och användas oblandad inom alla segment i Tyskland.

"Vi är mycket glada över att den tyska regeringen planerar att godkänna syntetiska bränslen, vilket gör det möjligt att göra ren förnybar diesel tillgänglig för försäljning på alla bensinstationer. Detta innebär att inom en snar framtid kommer även privatbilister och konsumenter att kunna använda denna produkt och därmed omedelbart minska sina utsläpp av växthusgaser", säger Peter Zonneveld, Vice President Sales Europe och APAC på Neste. "Detta är ett viktigt steg i kampen mot klimatförändringarna. Det är nu nödvändigt att implementera den juridiska processen så snabbt som möjligt", fortsätter Peter Zonneveld.

Genom att använda Neste MY Förnybar Diesel™, som är tillverkad av 100 procent förnybara råvaror, minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent* sett till bränslets hela livscykel, jämfört med fossil diesel. Neste MY Förnybar Diesel är helt kompatibel med alla dieselmotorer och befintlig infrastruktur för tankning och bränsledistribution. Tack vare det tidigare “direktivet om miljövänliga fordon” har Neste kunnat sälja Neste MY Förnybar Diesel till kommuner och kollektivtrafikföretag. Bränslet har även funnits tillgängligt för användning i Tyskland inom sektorer med fordon som inte räknas som vägtrafik, som jordbruk, byggföretag, tågtrafik och inom den marina sektorn.

Neste MY Förnybar Diesel har en likartad kemisk sammansättning som fossil diesel, vilket gör den till ett drop-in bränsle för fossil diesel. Den kan användas oblandad (i 100 procentig koncentration) utan att några förändringar av de dieseldrivna fordonen eller deras motorer behöver göras. Användningen av ren förnybar diesel är godkänd på bred front av fordons- och motortillverkare. 

*) Metoden som används för att beräkna utsläpp under livscykeln och minskningen av utsläpp uppfyller EU-direktivet om förnybara energikällor II (EU) 2018/2001 och Kaliforniens LCFS-metod, som har använts i GHG-rapportering av sålda volymer i USA sedan början av 2022.

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se