5 Maj 2022

Nestes förnybara bränslen tar Coldplay runt i världen – samarbetet hjälper bandet mot 50 % minskning av deras världsturnérelaterade koldioxidutsläpp

Neste Corporation, Pressmeddelande, 5 maj 2022 kl. 15:15 (EET)

Bild: Coldplay

Coldplay ingår ett partnerskap med Neste som ett led i bandets mål att minska koldioxidutsläppen från världsturnén Music Of The Spheres World Tour med 50 procent jämfört med bandets tidigare världsturné. Neste kommer att förse Coldplay med hållbart flygbränsle (SAF) för att bidra till att minska utsläppen från flygresorna, medan företagets förnybara diesel sänker utsläppen från bandets turnétransporter och elförbrukning vid uppträdandena.

2019 tryckte Coldplay på pausknappen för fortsatta turnéer tills dessa skulle kunna genomföras på ett mer hållbart sätt. För att uppnå sin ambition om mer hållbart turnerande har Coldplay bland annat undersökt alternativ med lägre utsläpp till flyg, elgeneratorer och vägfordon som krävs för en lyckad turné. Hållbart flygbränsle och förnybar diesel visade sig vara de bästa alternativen.

Som globalt ledande producent och leverantör av hållbart flygbränsle och förnybar diesel har Neste en unik position för att förse Coldplay med de nödvändiga volymerna av förnybara bränslen – framställda av 100 % förnybara råvaror som till exempel använd matolja – för att minska utsläppen från de nordamerikanska och europeiska delarna av Music Of The Spheres World Tour.

Neste hjälper Coldplay i deras arbete att minska turnérelaterade kolutsläpp med Neste MY Förnybart Flygbränsle™, som kan minska koldioxidutsläppen på flyg med upp till 80 % jämfört med konventionellt flygbränsle. Coldplay kommer också att använda Neste MY Förnybar Diesel™ för lastbilarna som transporterar bandets utrustning från en konsertplats till nästa under turnén.

Nestes förnybara diesel ska också användas i stationära elgeneratorer, och därmed generera förnybar elektricitet med låga utsläpp för konserterna. Coldplay kommer att använda Nestes förnybara diesel på scenen och  i logistiken vid sammanlagt sju uppträdanden i USA och 22 konserter i Europa. Det uppskattas att Coldplay med Nestes förnybara diesel och SAF kommer att kunna minska sina transportrelaterade koldioxidavtryck från turnéerna i Nordamerika och Europa, med ungefär 50 %.

”Vi är fantastiskt glada över att kunna samarbeta med Neste för att göra vår Music Of The Spheres World Tour så hållbar som möjligt. Nestes förnybara bränslen med sina låga utsläpp kommer att ha stor betydelse för våra ansträngningar att minimera klimatpåverkan från turnén”, säger Coldplay.

"Vi har verkligen försökt sätta hållbarhet i centrum för den här turnén eftersom det helt enkelt känns som det enda alternativet,” säger Coldplays sångare Chris Martin.

”Coldplay är ett av världens populäraste turnéband, och deras ambition att göra sin världsturné Music Of The Spheres World Tour så hållbar som möjligt är otroligt inspirerande. Världen behöver såna här föregångare som visar vägen mot en mer hållbar framtid”, säger Minna Aila, Senior Vice President för Sustainability and Corporate Affairs på Neste och medlem i Nestes ledningsgrupp. ”Vi på Neste är både glada och stolta över att slå våra påsar ihop med Coldplay för att bidra till att minska utsläppen från deras konserter och turnérelaterade transporter med våra förnybara bränslen.”

Förnybara bränslen minskar transportutsläpp globalt

Neste har utvecklat förnybara lösningar för att tackla de ökande klimatutsläppen i över 20 år. Under den tiden har Neste förändrats från ett regionalt raffinaderi i Finland till att bli branschens första och enda företag med produktionsanläggningar på tre kontinenter, med kapacitet att tillförse förnybar diesel, hållbart flygbränsle samt förnybara råvaror för polymer och kemikalie sektorn globalt. Nestes egenutvecklade raffineringsteknik NEXBTL kan förädla lågkvalitativt avfall och restprodukter till förnybara produkter. Företagets årliga produktionskapacitet på 3,3 miljoner ton högkvalitativa förnybara bränslen och andra förnybara produkter kommer att öka till 4,5 miljoner ton i början av 2023. Den förväntas sedan fortsätta att öka till 5,5 miljoner ton i slutet av 2023.

”Medan många lösningar på klimatförändringen fortfarande befinner sig på ett tidigt utvecklingsstadium är Nestes förnybara bränslen redan tillgängliga och används allmänt av städer och samhällen, företag, flygbolag och konsumenter – och nu till och med av Coldplay, ett av världens populäraste band – för att minska deras transportrelaterade koldioxidavtryck. Vi hoppas att deras exempel inspirerar många andra att göra vad de kan för att skapa en mer hälsosam planet för våra barn”, avslutar  Minna Aila från Neste.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information:

Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Mer om samarbetet: www.neste.com/coldplay

Mer om Music Of The Spheres World Tour: https://sustainability.coldplay.com/

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2021 hade Neste intäkter på 15,1 miljarder euro. Läs mer: neste.se

Neste MY Förnybart Flygbränsle™ hjälper till att minska växthusgasutsläppen från flygresor med upp till 80 %* över hela livscykeln jämfört med det konventionella fossila jetbränsle det ersätter. Den volym SAF som levereras till Coldplay möjliggör en minskning av växthusgasutsläppen som motsvarar ungefär hälften av bandets flygreserelaterade utsläpp under turnén.

Med Neste MY Förnybar Diesel™ kan växthusgasutsläppen minskas med så mycket som 75 till 95 %** då utsläppen under bränslets livscykel jämförs med fossil diesel.

*) Baserat på användning av 100 % SAF, oblandat med fossilt jetbränsle. Beräknat med etablerade metoder för uppskattning av livscykel som t.ex. CORSIA-metoden.

**) Den procentuella minskningen av växthusgasutsläppen varierar beroende på regionspecifik lagstiftning som fastställer beräkningsmetoden (t.ex. EU RED II 2018/2001/EU för Europa och US California LCFS för USA) samt den råvarumix som används för att framställa produkten för varje marknad.