2 November 2018

Åland går mot en renare framtid med Neste MY Förnybar Diesel

Neste
Pressmeddelande
2.11.2018 kl. 11

Åland går mot en renare framtid med Neste MY Förnybar Diesel.

Åland går mot en renare framtid med Neste MY Förnybar Diesel

I lokaltrafiken i landskapet Åland går man över till att använda Neste MY Förnybar Diesel™ som är gjord enbart av avfall och restprodukter. Produkten kommer först att användas i lokal- och beställningstrafiken hos Viking Line Buss och Williams Buss samt Åland Post.

”Vi strävar ständigt efter att minska vår miljöpåverkan och att dra vårt strå till stacken för att bekämpa klimatförändringarna. Därför valde vi ett renare drivmedel och Neste MY Förnybar Diesel. Därmed minskar våra växthusgasutsläpp med upp till 90 % jämfört med konventionell fossil diesel”, berättar Jim Häggblom, verkställande direktör för Viking Line Buss.

Genom användning av Neste MY Förnybar Diesel kan man på Åland minska växthusgasutsläppen från trafiken uppskattningsvis med totalt över 40 kilogram per invånare. Minskningen motsvarar avställning av över 400 personbilar från vägtrafiken i ett år.

”Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar. Målet i vår energi- och klimatstrategi är att minska koldioxidutsläppen med minst 60 % fram till 2030 jämfört med 2005. Vår vision är att vi i framtiden använder enbart förnybar energi och rena bränslen. Därför är det fint att vi på Åland har sådana pionjärföretag som Viking Line Buss, Williams Buss och Åland Post som tar förnybara energimodeller i bruk i stor skala”, säger Camilla Gunell, vicelantråd i Ålands landskapsregering.

”Vi är väldigt glada över att åländska trafikföretag har övergått till Neste MY Förnybar Diesel. Företagen kan börja använda den utan att göra modifikationer i vagnparken. När vintern kommer är det också viktigt att bränslet har goda vinteregenskaper. Med Neste MY kan man köra utan bekymmer året runt, eftersom köldresistensen hos vinterkvaliteten är -34 °C”, tillägger Sam Holmberg, direktör för Nestes affärsområde Marketing & Services i Finland.

Vi bygger en renare skärgård

Förutom Åland deltar Neste i att skapa en renare skärgård som en del av dess initiativ Journey to Zero. I initiativet undersöker och testar Neste tillsammans med samarbetspartner lösningar som styr världen mot en fossilfri framtid. Ett av målen för Journey to Zero är att göra Lidön i Stockholms skärgård helt fossilfri på ett år. 

”Östersjön och dess vackra holmar och skärgårdar förtjänar en renare framtid. Genom projektet på Lidö vill vi uppmuntra även andra att lämna sitt bidrag till en bättre morgondag. Åland är också ett bra exempel som visar vägen till framtiden med sina ambitiösa mål för minskning av utsläppen”, fortsätter Holmberg.

Neste koncernen

Kaisa Lipponen
Director, Corporate Communications and Brand Marketing

 

För mer information:

Camilla Gunell, vicelantråd i Ålands landskapsregering, tfn +358 40 8270718;
Jim Häggblom, verkställande direktör, Viking Line Buss AB, tfn +358 40 180 1350;
Christian Hällund, Head of Sales, Strategic Accounts för Nestes affärsområde Marketing & Services i Finland, tfn +358 50 458 4105

För mer information:

Neste MY Förnybar Diesel
Viking Line Buss
Williams Buss
Åland Post
Ålands Landskapsregering

 

Neste i korthet

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2017 hade Neste intäkter på 13,2 miljarder euro. 2018 låg Neste på andra plats på Global 100-listan över de mest hållbara företagen i världen. För mer information, se: neste.com/se eller neste.com/en på engelska.

Neste MY Förnybar Diesel (HVO) i korthet

Neste MY Förnybar Diesel är en vätebehandlad växtolja (HVO). Neste MY Förnybar Diesel är en högkvalitativ produkt, som kan användas i höga koncentrationer eller som sådan i alla dieselmotorer. Dess alla egenskaper är bättre än eller minst lika bra som hos världens bästa fossila dieselkvaliteter, men den belastar miljön avsevärt mindre.