30 Augusti 2023

Cologne Bonn Airport ställer om till Neste MY Förnybar Diesel för alla sina dieseldrivna marktransportfordon

Neste Corporation, Pressmeddelande, 30 augusti 2023 kl. 9:00 (EET)

Bild: Brandbekämpningsfordon på Cologne Bonn Airport. Källa: Cologne Bonn Airport

Cologne Bonn Airport har bytt till Neste MY Förnybar Diesel™ för alla sina dieseldrivna marktransportfordon. Nestes förnybara diesel (HVO100) framställs av 100 procent förnybara råvaror och används för att driva de arbetsfordon som finns på flygplatsen, så som deras brandbilar, där elektrifiering inte är ett tillgängligt alternativ. Totalt innebär övergången till Neste MY Förnybar Diesel att flygplatsen sparar nästan 3 000 ton utsläpp av växthusgaser (CO2e) jämfört med fossil diesel. Vid användning av Neste MY Förnybar Diesel minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent* under bränslets livscykel jämfört med fossil diesel. 

“Att ställa om till att använda förnybart bränsle är ett viktigt ytterligare verktyg för oss och kommer ge ett betydande bidrag till vårt koncept klimatvänlig mobilitet”, säger Thilo Schmid, vd för Cologne Bonn Airport GmbH. “För vissa fordon är dieseldrift fortfarande det bästa alternativet, exempelvis för de stora och tunga fordon som används av flygplatsens brandkår. För dessa fordon är Neste MY Förnybar Diesel lösningen som omedelbart kan minska vår användning av fossil energi”, säger Thilo Schmid.

Cologne Bonn Airport var en av de första flygplatserna i Tyskland där Neste MY Förnybart Flygbränsle™ började erbjudas till flygbolagen under 2021, vilket gav dem möjlighet att minska koldioxidutsläppen från de flygplan som avgick från Cologne Bonn Airport. Idag är det den enda flygplatsen i Tyskland där förnybart flygbränsle (SAF) från Neste finns tillgängligt för flygbolagen, samtidigt som flygplatsen även använder Neste MY Förnybar Diesel för sina egna dieseldrivna marktransportfordon.

“Vi är mycket glada över Cologne Bonn Airports beslut att nu även använda Neste MY Förnybar Diesel för alla sina dieseldrivna fordon på flygplatsen, förutom att de redan tillhandahåller förnybart flygbränsle till flygbolag och frakt- och affärsflygskunder. Genom att erbjuda dessa förnybara produkter till Cologne Bonn Airport kan vi på Neste ge ett värdefullt bidrag till flygplatsens arbete med att uppnå sina hållbarhetsmål, vilket vi är väldigt nöjda med”, säger Peter Zonneveld, Vice President Sales för Nestes affärsområde Renewable Road Transportation. 

Att ställa om den dieseldrivna fordonsparken på Cologne Bonn Airport från fossil diesel till förnybar diesel från Neste krävde inga modifieringar av de befintliga dieseldrivna fordonen. Neste MY Förnybar Diesel har en liknande kemisk sammansättning som fossil diesel. Det innebär att det är en drop-in-ersättning för fossil diesel som är fullt kompatibel med alla dieselmotorer och den befintliga infrastrukturen för distribution av dieselbränsle. 

*) Den procentuella minskningen av växthusgasutsläppen varierar beroende på regionspecifik lagstiftning som fastställer beräkningsmetoden (t.ex. EU RED II 2018/2001/EU för Europa och US California LCFS för USA) samt den råvarumix som används för att framställa produkten för varje marknad. 

Neste Corporation 

Susanna Sieppi 
Vice President, Communications 

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se