Förnybara lösningar
12.02.2021

De modiga och innovativa: Germ Wiersma, en pionjär inom hållbara bränslen

Dr. Eva Amsen

I osäkra tider är det frestande för företag att prioritera ner hållbarhetsfrågor. Men Germ Wiersma, bränslehandlare i femte generationen och vd för Future Fuels, har alltid vetat hur han ska övertyga kunderna att göra rätt val – att välja hållbart och minska utsläppen av växthusgaser. Det är trots allt det som hans familj har gjort de senaste 150 åren. 

Nyligen köpte Germ Wiersma en udda fastighet som inte många skulle ha varit intresserade av: en gammal lagerlokal i trä i den nederländska provinsen Friesland.

Den har ett fantastiskt läge vid vattnet. Kallare vintrar kan man se tusentals skridskoåkare som åker förbi lagerlokalen på de frusna kanalerna då den är en del av den berömda, nästan 200 kilometer långa, ”Elfstedentocht”-rutten.

Lagerlokalen byggdes av Germ Wiersmas gammelfarfar längs de sammankopplade vattenvägarna i Friesland, de utgjorde den ursprungliga transportsträckan för Wiersma-familjens familjeföretag inom bränslen. Ända sedan 1871 har de sålt bränsle till jordbrukare och andra kunder och till en början använde de segelbåtar för att transportera det.

I dag, med Germ Wiersma som femte generationens bränslehandlare, har hållbarhet blivit en viktig del av verksamheten.

Även om Wiersma nästan var på väg att ta en annan väg i livet är han numera vd för Future Fuels Wholesale, som lanserades 2015 för att fokusera enbart på förnybar diesel. Resan dit går igenom en fascinerande tillbakablick på bränslets historia i Nederländerna, ett banbrytande land när det gäller att bekämpa klimatförändringarna med hållbara bränslen.

 

 Fem generationer av ledare med hållbarhet i fokus

”Allt började med Pake Haitze,” säger Germ Wiersma och använder det frisiska ordet ’pake’ för morfar. ”Han startade familjeföretaget genom att köpa jord från ’terp’ och sälja den till jordbrukare”.

Terp är konstgjorda kullar som jordbrukare och bybor flydde upp till om det blev översvämning och de användes fram till 1500-talet. Idag är Nederländerna skyddat av vallar och andra anläggningar som tjänar som föredömen för områden över hela världen som ofta drabbas av översvämningar  – från våtmarkerna i Cambridge i Storbritannien till New Orleans i USA.

Efter att dessa terp förlorade sitt syfte som översvämningsskydd såldes marken som gödselmedel. 1871 brukade ’Pake Haitze’ och fyra andra entreprenörer gräva upp jord i terp-kullarna för hand som de sedan lastade på en båt och tog till områden som behövde gödslas.

Från terp gick Wiersmas vidare till att sälja torv för energi och sedan dess har familjen handlat med många olika typer av bränslen. 1992 var Germ Wiersma den femte generationen som började på familjeföretaget, Wiersma Olie & Techniek. I och med den senaste övergången, att tillhandahålla förnybar diesel, har han gjort företaget mer framgångsrikt än någonsin.

Men det var nära att han tog en helt annan väg.

 

Från lastbilschaufför till konsult

”När jag var ung kunde min pappa se att oljepannor höll på att försvinna och gav mig rådet att fokusera på reparation och installation av centralvärme istället,” minns Wiersma.

Germ följde rådet, men efter att han tagit examen drogs han naturligt mot familjeföretaget. Han beslutade sig för att han hellre körde tankbilar för familjeföretaget för att leverera diesel till jordbrukskunder.

”Du och jag skaffar bränsle på en bensinstation,” säger Wiersma,”men jordbrukare har ofta en tank hemma med bränsle till traktorerna för eget bruk.” I tankbilen brukade han hämta diesel från en bränslegrossist och sedan leverera det till deras kunder. Det var ett roligt jobb, men inte särskilt lukrativt, så han blev säljare för familjeföretaget istället. ”Jag tyckte att det var ett hemskt jobb, men jag var tvungen att göra det, för vi klarade oss inte på min chaufförslön.”

Ju mer han lärde sig desto tydligare blev det att bränsleindustrin behövde förändras dramatiskt.

Genom jobbet som säljare lärde han sig att bli den historieberättare han är idag, men han insåg snabbt att han snarare borde använda sina nyfunna kommunikationsförmågor för att ge människor råd än för att sälja.

För att bli en bra konsult måste han dock först bli expert på diesel och dieselrelaterade produkter. ”Jag läste på om smörjmedel och bränslen, gick en utbildning och studerade till laboratorietekniker och jag tog kurser i produktutveckling.” Ju mer han lärde sig desto tydligare blev det att bränsleindustrin behövde förändras dramatiskt.

 

En bränslehandlare som förvaltar jorden

Klimatförändringarna var en växande källa till oro under 1990-talet och det är ett reellt och brådskande hot överallt, men i synnerhet i Nederländerna och regioner som Friesland.

På platsen där de världskända skyddsvallarna en gång var tillräckliga för att skydda landet från översvämning ser nu landet innevånare bortom ingenjörskonsten för att hitta nya sätt att tackla de stigande havsnivåerna.

En aspekt av det är att anta en aktiv roll i att minska koldioxidutsläppen drastiskt: Nederländernas klimatlag har satt upp ett mål om att drastiskt minska utsläppen av växthusgaser med 49 procent 2030, jämfört med utsläppsnivåerna 1990. Till 2050 ska denna minskning uppgå till hela 95 procent.

”Jag tycker att vi har ett ansvar för att förvalta jorden”.

Huruvida dessa mål kan nås beror till stor del på hur landet anpassar sig till nya bränslekällor. Även om användningen av biobränslen har ökat under de senaste åren och Nederländerna är ett av de  tre länder som producerar mest biobränslen i Europa återstår fortfarande mycket att göra och bränslegrossister spelar en viktig roll.

Wiersma antar utmaningen. ”Som kristen tycker jag att vi har ett ansvar för att förvalta jorden”, säger han, och fortsätter med ett nederländskt uttryck (som kommer från en regeringskampanj) och som har blivit ett modernt ordspråk under de senaste decennierna: ”En bättre miljö börjar med dig själv.”

För Wiersma innebär det att han tog en ordentlig titt på vad han kunde förändra i sitt eget jobb och han började därför erbjuda sina kunder att nya bränslen att välja mellan.

 

Övertyga kunderna om att betala för hållbarhet

1992, efter att ha gjort noggranna efterforskningar i de senaste, mest hållbara bränslealternativen, introducerade Wiersma först sina kunder till biodiesel, som en av de första bränslegrossisterna i landet.

Initialt var det den så kallade första generationens biodiesel som var aktuell, tills ”mat mot bränsle”- diskussionen tog fart. I och med att man inte ville använda upp all jordbruksmark för att odla råvara till bränslen utforskade företaget under en kort tid alternativet GTL-bränslen (gas-to-liquid fuels) som alternativ. Dessa bränslen är dock baserade på naturgas och orsakar extremt höga koldioxidutsläpp.

”Vi håller alltid koll på den senaste utvecklingen inom bränslen,” säger Wiersma. ”Det var det som tog oss till Neste 2012”. De hade hört om Nestes arbete med förnybara biobränslen och insåg att de, genom att använda  Neste MY Förnybar Diesel,kunde lösa problemet med koldioxidutsläpp utan att offra potentiella livsmedelskällor. Neste MY är i själva verket raffinerat av avfall, rester och andra förnybara råmaterial och minskar utsläppen av växthusgaser jämfört med traditionell diesel under bränslets livscykel.

Dessutom, tillägger Wiersma, ”är Nestes värderingar väldigt mycket i linje med våra”. ”Vi är mycket mindre, men vi har samma DNA.”

Wiersma hade lärt sig hur han skulle övertyga kunderna att gå över till ett mer miljövänligt bränsle

Att få Neste att börja sälja sina produkter utomlands krävde dock lite övertalning eftersom ”det knappt fanns någon efterfrågan på biobränslen i Nederländerna på den tiden,” enligt Wiersma. Lyckligtvis hade Wiersma 20 års erfarenhet av att sälja biodiesel och hade lärt sig hur han skulle övertyga nederländska kunder att byta från ett billigare bränsle till ett mer miljövänligt sådant.

I det fallet lönade det sig verkligen att vara ett familjeföretag sedan flera generationer. Familjen Wiersma är stolta över att de skapar personliga kontakter med sina kunder och är ärliga mot dem samt över att de håller sig uppdaterade om innovationer. ”Vi tänker redan på vad nästa stora steg inom bränsleteknik kommer att vara.” Han håller ett öga på framtida lösningar som Power-to-X, men just nu ligger fokus på Neste MY Förnybar Diesel.

 

Framtidsvisioner för kommande generationer

Eftersom efterfrågan på Neste MY Förnybar Diesel ökade bestämde de sig för att etablera ett eget grossistföretag, Future Fuels, inom det större bolaget Wiersma Olie & Techniek.

Det finns även en tredje filial till företaget, Wiersma Trading, som sysslar med internationell export. Men alla tre företagen drivs av samma 26 medarbetare och det är fortfarande ett familjeföretag. Till och med hunden, Diesel, har en profilbild på företagets webbplats och den formella jobbtiteln Säkerhetschef.

Att värna om planeten är nära relaterat till att värna om sin familjs framtid för Wiersma

2021 har familjeföretaget funnits i 150 år och Wiersma ser fram emot att uppmärksamma det speciella tillfället med ett stort firande senare under året ”Vi kommer att vara på scen med den fjärde, femte, sjätte och sjunde generationen”. Sedan kommer han på sig själv med att tänka för långt framåt. ”Jag antar att det återstår att se om den sjunde generationen vill driva företaget vidare.”

Just nu går det dock bra för Future Fuels och dess moderbolag, och att bli ännu mer hållbara är det yttersta målet för Wiersma. Att värna om planeten är för honom nära relaterat till att värna om sin familjs framtid.

Och för en som är född och uppväxt i Friesland är klimatförändringarna otäckt nära.

Från den historiska lagerlokalen som Wiersma precis återförde till familjens ägo kan man se skridskoåkare längs Elfstedentocht-rutten, men det har inte hållits något skridskoåkningsevenemang sedan 1997 och ingen vet när, eller om, det kommer att hållas igen.

Ingen av de senaste 23 vintrarna har varit tillräckligt kalla för att isen ska klara vikten av alla dessa skridskoåkare, och allteftersom tiden går blir oddsen för att rutten ska frysa allt högre. För nederländarna är det ett tydligt förebud om klimatförändringar att det älskade Elfstedentocht håller på att försvinna, och en påminnelse om att agera för att förebygga ännu större problem.

Som Wiersma är så väl medveten om är Friesland och många andra delar av Nederländerna på osäker mark om havsnivåerna stiger för mycket. Hans familjeföretag byggdes trots allt upp genom att handla med jord från terp som en gång skyddade befolkningen från översvämningar.

Ändå skämtar denna eviga historieberättare om det: ”En dag kanske vi måste köpa tillbaka de terp som min familj sålde. Vi kanske behöver dem igen.”

Dr Eva Amsen är vetenskapsskribent och kommunikatör och hennes artiklar har publicerats i Forbes, Nautilus och The Scientist.