Hållbarhet
18.02.2020

Så blir ditt företag en vinnare: Se fördelarna med en jämlik arbetsplats

 

Mångfaldsfrågor är idag något många företag arbetar med som en del av helheten i sitt hållbarhetsarbete. Dock vet nog inte alla att mångfaldsarbetet i sig kan leda till bättre resultat för verksamheten. I den här texten tittar vi närmare på olika sätt implementera hållbart tänkande och hållbara arbetssätt, samt vad det kan ge för resultat.

Här får du veta:

 Hur en inkluderande arbetsplats med stor mångfald ger högre vinst.

 Varför hållbarhet handlar lika mycket om sociala frågor och styrning som om miljöfrågor.

 Hur du kan främja, och dra fördel av, en hållbar företagskultur.

Vårt sätt att se på hållbarhet har förändrats under det senaste årtiondet, i takt med att begreppet har vuxit och breddats.

En del av förändringen kan tillskrivas det arbete som utförts av kontrollorganisationer som Corporate Knights. De publicerar varje år en ranking över världens mest hållbara företag och hur väl dessa uppfyller vissa krav, inte bara vad gäller miljöfrågor utan även inom social hållbarhet och styrning. En annan respekterad aktör är Dow Jones hållbarhetsindex, som har betygsatt ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet i världens ledande företag under mer än tjugo år.

Förändring har även möjliggjorts av investerare, som börjat se hållbar affärspraxis som ett tillförlitligt mått på hur väl rustat ett företag är inför framtiden. Den senaste tidens uppmärksamhet kring hållbara obligationer med ESG-betyg – där ESG står för miljö, sociala frågor och styrning (Environmental, Social and Governance) – visar att hållbarhetsperspektivet har utvecklats. Ett hållbart företag räknar även med verksamhetens påverkan på den ekologiska, ekonomiska och sociala miljön i sina utvärderingar.

Hållbarhetsarbete innebär även att systematiskt ta upp frågor om ersättning till de anställda, jämlikhet, mångfald och inkludering.

Det finns flera skäl till att införa en ny hållbarhetspolicy. Vissa av dessa skäl, som vikten av regelefterlevnad, känner vi väl till. Den som inte följer regelverk och lagstiftning riskerar inte bara böter, utan kan också skada sitt varumärke och skrämma bort såväl  investerare och kunder, som nya talanger.

Efterhand har det dock visat sig att vissa av de andra frågorna som ingår i den utvidgade definitionen av hållbarhet, som sociala frågor, har fört med sig en del oväntade incitament.

I den nya, utvidgade definitionen av hållbarhet ingår också sociala frågor.

Ett intressant resultat av detta arbete var upptäckten att jämlika arbetsplatser med hög mångfald ger bättre finansiella resultat.

Goda skäl till att öka mångfalden

Medarbetarnas prestationer är en av de viktigaste faktorerna i ett företags konkurrensförmåga.

 Forskning utförd på företagens mångfaldsarbete visar att de företag som låg i den övre kvartilen för könsbalans i ledningsgruppen hade 21 procent större sannolikhet att vara mer lönsamma än genomsnittet, jämfört med företag i den fjärde kvartilen.

 Sett till etnisk/kulturell mångfald hade företagen i den övre kvartilen imponerande 33 procent högre sannolikhet att vara mer lönsamma.

 För globala företag som hade högst etnisk/kulturell mångfald i styrelsen var sannolikheten för att ha högre lönsamhet anmärkningsvärda 43 procent.

En inkluderande arbetsplats med stor mångfald är viktig för att organisationen ska kunna attrahera, utveckla och behålla de kompetenser som behövs för att stå sig i konkurrensen. Ju högre mångfald en organisation har, desto större blir dess kompetenspool och de resultat den genererar. 

Forskning har visat att inkluderande grupper med god mångfald fattar bättre och snabbare beslut.

– Det krävs en inkluderande arbetsmiljö med god mångfald för att en arbetsplats ska kunna bli riktigt framgångsrik, säger Hannele Jakosuo-Jansson, Senior Vice President för HR, HSSEQ & Procurement på Neste. En sådan miljö gör att vi kan förbättras och utvecklas på en helt ny nivå. Mångfald och nya arbetssätt är särskilt viktiga för Neste eftersom det är faktorer som hjälper vår verksamhet att växa globalt, säger hon.

– Det är inte alltid så enkelt, men det är den enda vägen framåt för att vi ska kunna fortsätta att utvecklas.

Forskning har visat att inkluderande grupper med god mångfald fattar bättre och snabbare beslut. Det finns dessutom en positiv korrelation mellan bättre beslutsfattande och affärsresultat.

På liknande sätt innebär stor mångfald i en grupp att den har med sig olika erfarenheter, perspektiv och tillvägagångssätt, vilket i sin tur ökar innovationen och kundinsikten.

Fallstudie: Så blev Accenture ett jämlikt företag präglat av mångfald

Det globala konsultbolaget Accenture har satt som mål att uppnå könsbalans i sin personalstyrka till 2025.

Enligt Pierre Nanterme, Accentures vd och styrelseordförande, gör mångfald deras verksamhet starkare och mer innovativ samtidigt som världen blir en bättre plats. Accenture säger också att man vill få igång en allmän diskussion om jämlikhet på arbetsplatsen.

Så arbetar Accenture för en ökad jämlikhet och mångfald:

 För närvarande är 30 procent av Accentures chefer kvinnor. Kvinnor utgör också 47 procent av alla nyanställda och 43 procent av personalstyrkan globalt. Samtidigt finns det bara 38 procent kvinnor i intäktsgenererande roller.

 Accentures styrelse kan visa upp mångfald både vad gäller kön och geografi med ledamöter från sex länder på fyra kontinenter. Fem av personerna, inklusive styrelseordföranden, är kvinnor, vilket motsvarar 42 procent.

 Företaget har inlett ett antal projekt för att bredda mångfalden och göra företaget ännu mer inkluderande. “Accentures Pride Ally” är ett globalt program där anställda fungerar som katalysatorer för inkludering och försöker öka medvetenheten kring situationen för HBTQI-personer. [EG1] Programmet har i dag mer än 110 000 medlemmar.

 Accentures globala “Persons with Disabilities Champions Network” har 22 000 medlemmar som arbetar med att sponsra lokala aktiviteter för människor med funktionshinder samt deras vårdare och kollegor. Några exempel är nätverkande, samarbetsprojekt, mentorsverksamhet och olika aktiviteter för att höja medvetenheten om funktionshinder.

Bevisade fördelar med en jämlik arbetsplats

Företagets rapport Getting to Equal visar hur arbetsplatsens jämlikhetskultur kan ge stora och positiva effekter på både innovation och tillväxt. Accentures forskning på fördelarna med inkludering av funktionsnedsättningar visar också att företag med en kultur som inkluderar personer med funktionsnedsättning får bättre finansiella resultat.

En jämlikhetskultur på arbetsplatsen kan ge stora och positiva effekter på både innovation och tillväxt.

Accenture har fått mycket erkännande för sitt jämlikhetsarbete och ses som en föregångare vad gäller jämlikhet på arbetsplatsen. Under 2019 hamnade företaget högt upp på flera olika listor, med en förstaplats på Refinitivs Diversity & Inclusion Index för andra året i rad. Andra exempel är Bloombergs Gender–Equality Index, Diversity Incs 50 bästa företag för mångfald i USA, The Times De 50 bästa arbetsgivarna för kvinnor i Storbritannien och Nikkeis 100 bästa företag för japanska kvinnor.