2 Mars 2021

Nestes förvärv av Bunges förädlingsanläggning i Rotterdam är klart

Neste Corporation, Pressmeddelande, 2 mars 2021, kl. 9 (EET)

Foto: Bunge Loders Croklaan Rotterdam

Den 3 november 2020 meddelade Neste att bolaget skulle förvärva Bunge Loders Croklaans raffinaderianläggning i Rotterdam, Nederländerna. Anläggningen ligger bredvid Nestes befintliga bioraffinaderi och består av en förbehandlingsanläggning, cisternområden, pirar och en rörledningsförbindelse till Nestes anläggning. Förvärvet har nu godkänts av myndigheterna och transaktionen genomfördes den 1 mars 2021. Övergången genomförs i faser, och den fulla förbehandlingskapaciteten kommer att finnas tillgänglig för behandling av Nestes råvaror i slutet av 2024. 

”Förvärvet av produktionsanläggningen stödjer vår globala tillväxtstrategi inom förnybara produkter. Det innebär att vi kan skala upp vår kapacitet att förbehandla förnybara råmaterial i en snabbare takt, och det i sin tur är en viktig drivkraft för att öka användningen av råvara baserad på avfall och biprodukter, vilket också ger en högre flexibilitet i valet av råvara. Vi har ett åtagande att öka andelen avfall och restprodukter i vår mix av förnybara råvaror till 100 % fram till 2025. Vi ska också expandera vår tillväxtplattform så att den kan hjälpa våra kunder att minska sina växthusgasutsläpp med minst 20 miljoner ton årligen fram till 2030”, säger Nestes vd och koncernchef Peter Vanacker.

För att möta den ökade efterfrågan på förnybar diesel, hållbart flygbränsle samt råvaror till plast och kemikalier fokuserar Neste på att bygga en global råvaru- och produktionsplattform för förnybara produkter. Neste kommer att öka sin nominella årliga produktionskapacitet för förnybara produkter från nuvarande 3,2 till 4,5 miljoner ton fram till första kvartalet 2023, varav utbyggnaden av Singaporeanläggningen står för 1,3 miljoner ton. Den förvärvade anläggningen erbjuder extra förbehandlingskapacitet och terminalinfrastruktur för att hantera de alltmer komplexa avfalls- och restproduktråvarorna och stödjer framtida tillväxt av produktionskapaciteten bortom 2023. 

Neste har haft verksamhet i Nederländerna sedan 2011, när anläggningen för förnybara produkter i Rotterdam togs i drift. Företagets anläggningar i Rotterdam och Singapore är världens största och mest avancerade raffinaderier för tillverkning av förnybara bränslen. Nestes Sluiskilanläggning ansvarar för förvaring och förbehandling av förnybara råmaterial, och Neste Demeter B.V. levererar råmaterial till företagets anläggning för förnybara produkter. Tidigare under år 2020 förvärvade Neste också en terminal i Rotterdam för lagring, raffinering och blandning av förnybara råmaterial baserade på avfall och restprodukter. 2019 öppnade Neste ett nytt kontor i Hoofddorp i Storamsterdam, som fungerar som det globala navet för den växande verksamheten inom förnybara flygbränslen. Neste MY Förnybar Diesel™ som produceras av förnybara råvaror finns för närvarande på mer än 100 försäljningsställen över hela landet.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Matti Lehmus, Executive Vice President, Renewables Platform. Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 8.30–16.00 (EET)).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se