7 Februari 2019

Nestes förnybara bränslen hjälpte konsumenter att minska sina klimatpåverkande utsläpp med 7.9 miljoner ton globalt under 2018

Publicerad i Nyheter

Neste, pressmeddelande 7 februari, 2019

Under 2018 hjälpte Nestes förnybara bränslen både privatbilister och yrkesförare på flera marknader att minska sina utsläpp av växthusgaser med totalt 7.9 miljoner ton. Det motsvarar det årliga genomsnittliga ekologiska fotavtrycket från 1,76 miljoner svenskar. Den positiva effekten för klimatet var, i jämförelse med utsläppen från en vanlig personbil, samma effekt som om tre miljoner bilar hade tagits ur trafik under ett år.

”Diskussionen om hur transportsektorns utsläpp ska minska fortsätter, men samtidigt så kan Nestes högkvalitativa förnybara bränslen, som Neste MY förnybar diesel, bidra till att minska utsläppen här och nu. Det är ett bränsle som erbjuder användaren en effektiv och prisvärd metod för att bekämpa klimatförändringar och som kan hjälpa olika organisationer, städer, kommuner och till och med länder, att minska sina utsläpp och nå sina mål om att bli klimatneutrala”, förklarar Peter Vanacker, vd för Neste.

Avfall och restprodukter står för 100 procent av råvarubasen till Neste MY Förnybar Diesel som säljs i Sverige. Att byta från vanlig fossil diesel till 100 procent Neste MY Förnybar Diesel, ger markant lägre utsläpp av klimatpåverkande gaser (GHG, gCO2eq/MJ), när bränslens hela livscykelpåverkan jämförs. Att byta till Neste MY Förnybar Diesel kräver inga investeringar i nya fordon eller modifieringar av befintliga dieselmotorer och klarar temperaturer ner till -32 grader.

Den positiva klimateffekten fortsätter att öka

I över tio år har Neste ökat produktionsvolymen av förnybara produkter. Idag produceras 2,7 miljoner ton vid raffinaderierna i Finland, Nederländerna och Singapore.

I december 2018 tillkännagav Neste beslutet att investera uppskattningsvis 1,4 miljarder euro i utbyggnaden av sin produktionskapacitet i Singapore. Denna investering kommer innebära en total kapacitet av förnybar produktion på närmare 4,5 miljoner ton årligen till 2022.

Med ökad produktionskapacitet av Nestes förnybara produkter ökar också den positiva effekt dessa har på olika delar av samhället. Nestes mål är att med hjälp av sina förnybara produkter minska utsläppen av klimatpåverkande utsläpp med 9 miljoner ton årligen till 2022.

”En del av syftet med vår affär är att hjälpa företag inom transport, städer, plast och kemikalier att göra sin verksamhet mer hållbar. I takt med att vi fortsätter utveckla en effektiv process för att utvinna värde ur avfall och restprodukter kan vi fortsätta maximera den positiva effekten som våra produkter bidrar med, inom flera områden”, avslutar Vanacker.

Neste Corporation

Kaisa Lipponen

Director, Corporate Communications and Brand Marketing

Mer information:

Pekka Tuovinen, Senior Advisor, Hållbarhet, tel. +358 10 458 4516, pekka.tuovinen(at)neste.com

“Metoden som har använts för att beräkna livscykelutsläppen från olika bränslen och minskningen av utsläpp är i linje med EU:s förnybara energidirektiv (2009/28/EC). Den totala årliga utsläppsminskningen som Nestes förnybara bränslen bidrog till 2018 var något mindre än föregående år på grund av en viss minskning av produktionsvolym. Denna var en följd av planerade uppehåll för underhåll av produktionen i raffinaderierna i Rotterdam och Singapore under 2018. Antalet bilar som utsläppsminskningarna motsvarar är samma antal som tidigare år, eftersom energieffektiviteten hos nya bilar förbättrats.”  

Läs även:

Neste är bland de mest hållbara företagen i världen

https://www.neste.se/releases-and-news/neste-bland-de-mest-hallbara-foretagen-i-varlden-nar-cdp-utvarderar-klimatpaverkan

Neste utnämnda till världens tredje hållbara företag av Global 100 listan

https://www.neste.se/releases-and-news/neste-utsedd-till-varldens-tredje-mest-hallbara-foretag-pa-global-100-listan

Neste förstärker positionen som ledande producent av förnybara bränslen globalt med en omfattande investering i Singapore

https://www.neste.se/releases-and-news/neste-starker-sin-ledande-stallning-inom-omstallningen-till-fornybara-produkter-genom-en-omfattande

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2018 hade Neste intäkter på 14,9 miljarder euro. 2019 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.com