13 Februari 2023

Med hjälp av Nestes förnybara lösningar minskade företagets kunder sina växthusgasutsläpp globalt med 11,1 miljoner ton under 2022

Neste Corporation, Pressmeddelande, 13 februari 2023 kl. 11:00 (EET)

Genom att erbjuda förnybara och cirkulära lösningar som ersätter fossila produkter gör Neste det möjligt för sina kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser (GHG). 2022 var denna minskning av utsläpp av växthusgaser globalt totalt 11,1 miljoner ton*. Det motsvarar det årliga koldioxidavtrycket från 1,8 miljoner genomsnittliga EU-medborgare (källa: Världsbanken) eller att ta bort fyra miljoner personbilar från vägarna under ett helt år.

”Vi är på god väg att uppnå vårt mål; att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen till 2030. Våra pågående strategiska projekt kommer att kraftig utöka vår produktionskapacitet för förnybara och cirkulära lösningar under de kommande åren, vilket kommer bidra till att vårt koldioxidhandavtryck fortsätter öka”, säger Matti Lehmus, President och vd för Neste.

Nested nuvarande globala produktion av förnybara produkter är 3,3 miljoner ton årligen. Den pågående utbyggnaden av raffinaderiet i Singapore och samarbetsprojektet med Marathon Petroleum i Martinez, Kalifornien, kommer öka den totala produktionskapaciteten för förnybara produkter till 5,5 miljoner ton till 2023. Det kommer göra Neste till den enda globala producenten av förnybara bränslen och förnybar råvara till polymer och kemikalier med produktion på tre kontinenter. När utbyggnaden av raffinaderiet i Rotterdam färdigställs kommer det ytterligare att öka bolagets produktionskapacitet till 6,8 miljoner ton i slutet av 2026. Utöver detta har Neste även påbörjat en studie om att ställa om sitt raffinaderi i Borgå i Finland till en globalt ledande, förnybar och cirkulär anläggning. 

“Neste beräknar vilket koldioxidavtryck företagets produkter och lösningar ger upphov till under hela deras livscykel. Från framställningen av råvarorna till användningen av slutprodukten. Det betyder att våra förnybara och cirkulära produkter ger en betydande minskning av utsläpp av växthusgaser, och att vi hjälper våra kunder att minska deras eget, eller deras produkters, koldioxidavtryck”, fortsätter Lehmus.

Neste har som mål att minska utsläppen av växthusgaser från sin egen produktion med 50 procent till 2030 samt att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035. Neste har också som mål att minska utsläppsintensiteten** från användningsfasen för sina sålda produkter med 50 procent till 2040, jämfört med nivåerna 2020, och att arbeta tillsammans med sina leverantörer och samarbetspartners för att minska de indirekta utsläppen av växthusgaser i hela värdekedjan.

*) Metoden som används för att beräkna utsläpp under livscykeln och minskningen av utsläpp uppfyller EU-direktivet om förnybara energikällor II (EU) 2018/2001 och Kaliforniens LCFS-metod, som har använts i GHG-rapportering av sålda volymer i USA sedan början av 2022.

**) Användningsfasens utsläppsintensitet beräknas genom att man delar utsläppen från användningen av produkter som sålts av Neste med den totala mängden såld energi (gCO2e/MJ).

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se