15 September 2020

Minskat koldioxidavtryck för AGCO Powers fabrik i Nokia, Finland med Neste MY Förnybar Diesel – System för automatisk bränsleidentifiering är under utveckling

Neste Corporation, Nyhet, 15.9.2020

AGCO Powers fabrik i Linnavuori i Nokia, Finland tillverkar motorer till ett flertal leverantörer. Fabriken kommer i slutet på 2020 gå över till att använda Neste MY Förnybar Diesel™, ett förnybart drivmedel, som görs på avfall och restprodukter, till alla fordon i den interna logistiken. Neste och AGCO Power driver även ett gemensamt forskningsarbete för utvecklingen av ett automatiskt system för bränsleidentifiering.   

AGCO Power tillverkar motorer till bland annat Valtra-, Fendt- och Massey-Ferguson-traktorer samt olika typer av arbetsmaskiner till flera leverantörer. Kapaciteten i deras fabriker är över 100 000 motorer årligen, som levereras till arbetsmaskiner runt om i världen. 

”Vårt mål är att vara en föregångare på marknaden inom hållbarhet och utveckla våra motorer för att minska utsläppen och bli mer ekonomiska. Vår princip om hållbarhet och minskade utsläpp påverkar hela produktionskedjan. Genom att gå över till Neste MY Förnybar Diesel för transporter inne på fabriken samt ute på vägarna kan vi minska våra egna årliga utsläpp av växthusgaser med hela 130 000 kilo. Vårt mål är också attgradvis öka användningen av förnybar diesel i testerna av våra motorer. Det handlar om flera åtgärder som bidrar till att möta våra kunders önskemål om mindre miljöpåverkan från våra produkter”, säger Juha Tervala, vd på AGCO Power. 

För distributionen kommer tjänsten Neste Oma Asema (Neste Egen Station) att användas, som innebär att en tankningsstation med automatisk påfyllning installeras i fabrikens lokaler.

”Det känns bra att kunna vara med och stödja vår långvariga samarbetspartner AGCO Power i deras arbete med att minska utsläppen i deras produktionskedja. Med tjänsten Oma Asema kan vi dessutom undvika onödiga transporter med tillhörande utsläpp, eftersom stationen hädanefter finns inne på företagets eget fabriksområde. Förutom Neste MY Förnybar Diesel kommer det också vara möjligt att tanka AdBlues urealösning på stationen, en särskild vätska som används i moderna dieselmotorer för att minska utsläppen av kväveoxid och få en optimal motorprestanda”, säger Teemu Sarjovaara, forsknings- och utvecklingschef på Neste. 

Automatisk bränsleidentifiering och dess fördelar  

Neste och AGCO Power samarbetar i ett forskningsprojekt om minskade utsläpp från olika typer av bränslen. Det gemensamma arbetet fokuserar på användningen av Neste MY Förnybar Diesel i arbetsmaskiner och hur man får ut maximalt med fördelar från bränslet.

En del i det projektet är det nuvarande arbetet Neste och AGCO Power gör med utvecklingen av ett automatiskt bränsleidentifieringssystem, som ska känna av om ett fordon körs på fossilt eller förnybart bränsle. Identifieringen kan ske antingen via en separat sensor i bränslesystemet eller genom att mäta data från motorn och det system som sköter efterbehandling av avgaser. 

”Båda teknologierna har gett uppmuntrande resultat. När det är möjligt att automatiskt identifiera bränslet i tanken bidrar det till en mer pålitlig utsläppsrapportering”, säger Sarjovaara.
En annan fördel med automatisk bränsleidentifiering är direkta kostnadsbesparingar. 

”Den nya tekniken gör det lättare att optimera motorn och minimera förbrukningen av bränsle genom att den kan anpassas efter olika driftförhållanden. Det bidrar även till minskad AdBlue-förbrukning", säger Tervala.   

Bränsleidentifiering kommer i framtiden kunna utnyttjas för att identifiera kvalitetsbrister i bränsle som kan utgöra en risk för motorns funktion. Det kommer finnas en stor efterfrågan på den typen av verktyg på marknader där olika bränslen varierar stort i kvalitet. 

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2019 hade Neste intäkter på 15,8 miljarder euro. 2020 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.se

Attachments: