5 Juli 2023

Neste välkomnar ny distributör för Neste MY Förnybar Diesel i Danmark

Neste Corporation, Nyheter, 5 juli 2023

Foto: Biofuel Express

Neste och Biofuel Express går in i ett partnerskap för att sälja Neste MY Förnybar Diesel™ i Danmark. Biofuel Express kommer att distribuera och sälja Neste MY Förnybar Diesel, medan Neste kommer att garantera tillräckliga volymer av bränslet. Neste MY Förnybar Diesel har varit tillgänglig på den danska marknaden sedan i april i år, när Neste gick in i landet.

”Vi är glada över att fördjupa vårt partnerskap med Neste”, säger Martin Sebastian Agdal, Partner på Biofuel Express. ”Tillsammans har vi åtagit oss att erbjuda biobränslen av högsta kvalitet till den danska marknaden, så att danska företag kan välja att bidra till en mer hållbar framtid. Vår station i Padborg utgör en spännande milstolpe när vi utökar vårt nätverk med stationer, och ger våra kunder mer miljövänliga bränslealternativ.”

”Vi är mycket glada över att kunna utöka vårt erbjudande av Neste MY Förnybar Diesel på den danska marknaden tillsammans med Biofuel Express. Biofuel Express har varit en uppskattad partner till Neste på den svenska marknaden sedan 2019 och vi är glada över att vårt partnerskap nu utökas till Danmark. Detta samarbete kommer att hjälpa danska transportföretag att åstadkomma en betydande minskning av utsläpp av växthusgaser från den befintliga fordonsparken genom att byta ut fossil diesel mot förnybar diesel, även kallad ”HVO100”. Genom att tanka med Neste MY Förnybar Diesel kan utsläppen av växthusgaser (CO2e) minskas med upp till 90 procent* över bränslets livscykel jämfört med fossil diesel. Vi har gjort ett åtagande om att hjälpa våra kunder att minska växthusgasutsläppen med minst 20 miljoner ton varje år fram till 2030,” säger, Christian Pettersson, chef för Branded Sales Nordics på Nestes affärsenhet Förnybara vägtransporter.

*) Beräkning av livscykelutsläpp och utsläppsreduktioner överensstämmer med EU-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor II (2018/2001/EU).

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se 

Kort om Biofuel Express 

Biofuel Express är den ledande distributören av fossilfria bränslen i Skandinavien, såsom B100 Biodiesel RME Premium och HVO Förnybar Diesel. Biofuel Express vänder sig till företag som strävar efter att erbjuda mer miljövänliga transportlösningar med höga miljö- och CO₂-reduktionsstandarder. Förutom bulkleveranser tillhandahåller Biofuel Express även tankning av sina bränsleprodukter på över 150 stationer över hela Sverige och Danmark.