30 Juni 2020

Neste, HERE och PTV: Navigationssystemen föreslår inte alltid den mest koldioxidsnåla vägen

Neste Corporation, Pressmeddelande, 30 juni 2020 kl. 7.30 (EET)

Ett samarbetsprojekt mellan Neste, HERE Technologies och PTV Group visar att koldioxidutsläpp från trafik kan minskas genom att välja rätt väg, i synnerhet när det gäller korta resor med personbil i urbana miljöer. Under våren har Neste och samarbetsparterna mätt utsläppen för olika vägsträckor med mätutrustning i fordon. Med den insamlade informationen kunde man visa att navigationssystemen inte alltid föreslår den mest koldioxidsnåla vägen*. 

”Vägtransporter står för en väsentlig del av alla transportrelaterade utsläpp globalt. Om vi ska klara miljöutmaningarna och uppnå de ambitiösa klimatmål som olika länder och företag har satt upp, måste vi nyttja varje möjlighet att minska utsläppen. Utsläppssnåla drivmedel som Neste MY Förnybar Diesel™ är en sådan möjlighet, men vi måste även titta på andra lösningar, även sådana som kan verka obetydliga till en början”, säger Mika Hyötyläinen, Vice President för Marketing & Digitalization, Marketing & Services, Neste.

”I samarbetet med HERE och PTV ville vi jämföra två alternativa vägsträckor med den sträcka som föreslås rutinmässigt i ett navigationssystem. Målet var att se om bränsleförbrukningen och de direkta koldioxidutsläppen påverkades av att byta körsträcka”, säger Mika Hyötyläinen.

Genom att välja en koldioxidsnål sträcka skulle bilisterna i Helsingforsregionen kunna minska koldioxidutsläppen med nästan 80 600 ton per år

I experimentet körde testföraren 13 olika rutter under jämförbara förhållanden tre gånger: dels den standardrutt som föreslogs av navigationssystemet och dels två alternativa rutter. Teknologiska forskningscentralen VTT, ett statligt finskt företag, analyserade sedan de data som samlades in. Därefter användes HERE:s och PTV:s algoritmer för att anpassa och studera informationen närmare.

”I två av tre fall var navigationssystemets föreslagna rutt det bästa alternativet, som gav lägst bränsleförbrukning och därmed lägst koldioxidutsläpp. Men i ungefär en tredjedel av fallen var den föreslagna rutten inte optimal, utan genererade i stället högre utsläpp. Om varje rutt hade valts baserat på lägsta bränsleförbrukning skulle utsläppen ha minskat med sammanlagt 6,36 %”, säger Juhani Laurikko, forskningsledare hos VTT.

Experimentet utfördes i Helsingforsregionen. Genom att välja en koldioxidsnål rutt skulle förarna i Helsingforsregionen tillsammans kunna minska koldioxidutsläppen med nästan 80 600 ton per år. Det motsvarar det totala koldioxidutsläppet från 20 000 invånare i Helsingforsregionen eller från 30 000 personbilar under ett helt år.

”Att bedöma den absoluta bränsleförbrukningen har alltid varit en utmaning. Endast genom att kombinera maskininlärning och HBEFA-metoder med en bred uppsättning av datapunkter kunde vi visa att rätt vägval minskar koldioxidutsläppen. Med tanke på resultaten hoppas vi på att miljövänliga vägval blir standard. Självklart måste man också ta hänsyn till infrastruktur, vägsäkerhet och andra faktorer, men enbart genom att alltid välja den kortaste vägen kan bränslebesparingar på upp till 5 % nås, om föraren undviker alltför många stopp-och-startsituationer”, säger Matthias Hormuth, PTV:s produktchef.

”Projektet är ett exempel på HERE:s specialitet: att sammanföra relevant kompetens för att generera insikter som gör världen till en bättre plats att leva på”, säger Joachim Mack-Goertz, Partner Account Manager hos HERE Technologies.

”Under åren har vi utvecklat vår Neste-app. Först introducerade vi möjligheten att betala tankning via mobiltelefonen och numera finns också en funktion för att spåra sin egen koldioxidförbrukning. Och vi tycker att resultatet av experimentet är så intressant att vi nu undersöker möjligheten att skapa ett navigationssystem som också föreslår den koldioxidsnålaste rutten. Vi ser gärna att det blir ett standardalternativ i alla navigationssystem i framtiden. Lösningen är unik eftersom den är gratis för konsumenten, samtidigt som utsläppen minskar”, säger Mika Hyötyläinen.

Läs mer: neste.fi/en-co2friendlyroute

*) Den mest koldioxidsnåla rutten baseras på lägsta möjliga bränsleförbrukning. Bränsleförbrukningen är det som genererar koldioxidutsläpp. Den mest koldioxidsnåla rutten kan beräknas genom att ta hänsyn till exempelvis körsträcka, genomsnittlig hastighet och förväntat antal stopp.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice vd, Communications (tillförordnad)

Ytterligare information: Mika Hyötyläinen, Vice President, Marketing & Digitalization, Neste. Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar  8.30–16.00 (EET)).

Joachim Mack-Goertz, Partner Account Manager, HERE Technologies, joachim.mack-goertz@here.com.

Matthias Hormuth, produktchef, PTV Group, matthias.hormuth@ptvgroup.com

Juhani Laurikko, forskningsledare, VTT,  tel. +358 400 706 986, juhani.laurikko@vtt.fi.

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2019 hade Neste intäkter på 15,8 miljarder euro. 2020 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.se