Transport
9.11.2021
 2 min read

Förnybar diesel - en omedelbar lösning som bidrar till att nå klimatmålen

Ser man på Europas totala godstransport står vägtransporter för hela 75 % och är därmed det viktigaste transportsättet idag. Däremot är det en stor källa till koldioxidutsläpp och står för en fjärdedel av utsläppen från transportsektorn. Ett av huvudmålen på FN:s klimattoppmöte COP26, som pågår i Glasgow, är att säkerställa globala nettonollutsläpp senast 2050. Neste har en befintlig lösning som redan idag går att implementeras inom transportsektorn och som kan minska växthusgasutsläppen från dieselfordon med upp till 90 % jämfört med fossil diesel.

Ett av fokusområdena på mötet kommer att vara transporter och vägen framåt för nollutsläpp för transporter i framtiden. Vägtransporter är det viktigaste godstransportsättet i Europa idag men är samtidigt en stor källa till koldioxidutsläpp. Dessutom visar EU-kommissionens konsekvensanalys att en elektrifiering på området är långt borta eftersom 9 av 10 tunga lastbilar år 2030 kommer att vara dieseldrivna. Idag kör cirka 6,2 miljoner medelstora och tunga fordon på EU:s vägar, som tillsammans står för cirka en fjärdedel av koldioxidutsläppen från transportsektorn. Bilden nedan illustrerar hur Europas vägtransporter ser ut i dagsläget. Här kan vi bland annat se att en stor majoritet av lastbilsflottan är dieseldriven och att medellivslängden för en lastbil är 13 år. 

Men det finns en lösning för dessa utsläpp. Med hjälp av Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) kan transportföretag redan idag effektivt minska utsläppen. Biodrivmedlet är tillverkad av 100% förnybara råvaror och kan minska utsläppen av växthusgaser från dieseldrivna fordon med upp till 90% under bränslets livscykel jämfört med fossil diesel. Dessutom behövs ingen ny infrastruktur för att implementera drivmedlet, då det i dagsläget finns över 111 000 bensinstationer i Europa som kan erbjuda drivmedlet. 

Förnybara bränslen spelar en nyckelroll för att minska utsläppen inom transportsektorn - idag och i framtiden. Med tanke på att europeiska lastbilstillverkare uppskattar att 200 000 nollutsläppsbilar kommer att krävas år 2030 för att uppfylla CO2-målen för tunga fordon är Neste MY Förnybar Diesel en enkel och bekväm drop-in-lösning för alla dieselmotorer som dessutom inte kräver någon modifiering av fordonsflottan, Carl Nyberg, verkställande president för förnybara transporter på Neste.

 

För att uppnå EU:s mål för minskade utsläpp från transportsektorn behövs alla tillgängliga lösningar. Med en långsam elektrifiering och en befintlig fordonsflotta kommer förnybara drivmedel spela en nyckelroll för att minska utsläppen från transportsektorn.

 
*   Calculation method: EU Renewable Energy Directive
***  Calculation method: EU Renewable Energy Directive