Hållbarhet
18.12.2019

Modiga innovatörer: Toby Heaps kämpar för transparens

Text: Matt Potter

 

Toby Heaps är grundare och vd för Corporate Knights, en kontrollorganisation som förespråkar ”ren kapitalism”. Varje år presenterar organisationen en Global 100-lista över världens mest hållbara bolag. Efter djupgående analyser belönas företagen som arbetar hårdast för att göra hållbar affärsverksamhet till den nya normen. Vi har intervjuat honom som en del i Nestes artikelserie om innovatörer som arbetar för en mer hållbar framtid.

 

Det som kan mätas kan åtgärdas

Jag frågade den kanadensiske förkämpen för hållbarhet, grundaren och vd:n för Corporate Knights samt initiativtagaren till Global 100 World’s Most Sustainable Corporations om hans organisations arbete. Den sex ord långa missionen är uppfriskande direkt för att vara i en affärsintervju. Samtidigt är den förvånande affärsmässig för att komma från någon som förespråkar hållbarhet.
 
Men så framstår Heaps ibland också som en udda fågel i båda lägren. Han har balanserat olika roller inom den akademiska världen, stadsförvaltning, företagande och politisk lobbyverksamhet. Sedan 2002 leder han den egna skapelsen Corporate Knights – en forsknings- och kontrollorganisation som förespråkar det Heaps kallar ”ren kapitalism” och fyra gånger om året ger ut en tidskrift med samma namn. 
 
Corporate Knights rankas som ett av världens mest hållbara företag, men det som gör verksamheten så viktig – på ett sätt som går djupare än årliga omröstningar och gör att den sticker ut från annat CSR-arbete och greenwash – är den metodiska och holistiska synen på hållbarhet som omfattar miljöfrågor, företagsstyrning och sociala faktorer.
 
Heaps rycker på axlarna åt påståendet att han skulle se hållbarhet ur ett företagsperspektiv. Corporate Knights handlar om transparens, säger han – varken mer eller mindre.

Alla vill vi ha en bättre framtid

Heaps förhållningssätt känns rationellt och samtidigt djupt mänskligt.

– Jag tror verkligen att människan är i grunden god, säger han. Alla vill vi ha en bättre framtid, men det är svårt eftersom vi inte har en aning om vems sida vi ska ställa oss på. Allt jag gör är att göra det enklare genom att skriva ihop det på en sida så att du kan fatta välgrundade beslut, oavsett vad du vill göra som kund eller investerare.

 

Hälften av våra problem kan lösas om vi får bättre förståelse för vad det är som händer

– Jag tror inte att det kommer lösa alla våra problem, men hälften av dem kan lösas om vi får bättre förståelse för vad som händer och vet vem som ”gör det rätta”, för att använda en sliten fras.
 
Corporate Knights rangordning görs på ett sätt som har tänkts igenom noga av både Heaps och hans Toronto-baserade team, där man tar sig an arbetet med att skapa presentationer med en metodisk nit och konsekvens som annars mest förknippas med vetenskaplig forskning.

– Det är ingen mening med att bara rangordna en gång, fortsätter Heaps. Du måste göra det om och om igen, år efter år. På så sätt får du mer och mer data och detaljer att bolla med och kan få en sannare bild. Och ju mer som står på spel, desto mer kan vi påverka företagen och resultaten.

 

Det räcker inte att företagen pratar – de måste göra också
 

Talet om metodologi leder vidare till den globala trenden med öppna data och extrem transparens. Jag undrar högt hur Heaps ser på Corporate Knights i förhållande till projekt som Panamadokumenten. Han tar jämförelsen med ro. Heaps ser de egna hållbarhetstabellerna som en del av en global rörelse för transparens och en redovisning som tvingar företag att ta ökat ansvar för allt från ekonomi till relationen till de anställda.

– Vi ser oss som en del av en stor våg av organisationer som förespråkar radikal transparens. Vårt arbete har hjälpt till att öka den här transparensen.

 

Vi ser oss som en del av en stor våg av organisationer som förespråkar radikal transparens.

 Han skrattar till när han erkänner att arbetet aldrig verkar ta slut.

– Det är massor av komplex information som ska sammanfattas på några få sidor innan den kan kallas Global 100! Självklart kan den skalas upp i det oändliga – till 1 000 företag eller jämförelser mellan företag i olika länder.
 
Ändå är det enkelhet som utgör kärnan i hans vision. På ett område som är svårnavigerat på grund av påståenden och motbevis, krav och motkrav är det en sak att samla in enhetliga data, en annan att presentera dem på ett sätt som andra kan förstå och agera utifrån. Heaps ser inte bara öppenhet, transparens och tydlighet som något han tillför företagsvärlden, utan också som något Corporate Knights själva måste stå för om de ska lyckas.
 
– Allmänhetens förtroende är lägre än det var för 10, 20 eller 30 år sedan. Nu räcker det inte med att företagen säger något, de måste visa det också. Och det är positivt, säger han.
 
– Det är inte heller förvånande. I dag har vi sett hur fossilfria fonder visar sig innehålla fossila bränslen. Vi har sett bokföringsskandaler. Och jag tvivlar inte på att vi kommer att få se skandaler även i framtiden. Men den goda nyheten är att de här sakerna har börjat granskas, och vi ser hur man har börjat bry sig mer om detaljer.
 
– Det har också gjort företagen intensivt medvetna om att folk håller ögonen på dem, säger Heaps. Företagen flyttar över hållbarhetsfrågorna från kommunikationsavdelningen – de sågs tidigare som en PR-fråga som kunde hanteras med pressmeddelanden och annonser – till kärnavdelningar som juridik, riskhantering och affärsutveckling. Det är till de här avdelningarna som hållbarhetsfrågorna har rört sig.
 
– Det häftiga är att man nu kan få inblick i företagens själ, och i deras investerares själ, bara genom att titta på ett enda Excel-ark. Ibland är det precis så enkelt. Det räcker med att titta på hur stor andel av ett företags intäkter och vinst som investeras i hållbara resurser.

Transparens, vaksamhet och ärlighet

Investerarna kommer att stå för vändpunkten.

– Vi har också vänt oss till investerarna – deras roll i bakgrunden har mycket stor betydelse för olika affärsbeslut, även om det är något det sällan talas högt om, förklarar Heaps.
 
– Om du är investerare är det ditt jobb att titta i kristallkulan, oändligt långt in i framtiden, för att se hur det går för ett visst företag. Har man till exempel en oproportionerlig andel av en tillväxtmarknad? Eller av en minskande marknad, som bilar? Eller finns man på en marknad som en gång var i tillväxt men nu minskar, eller åtminstone har passerat toppen?
 
Det här är kanske det mest karakteristiska i Corporate Knights mission. Heaps ser tillgången till tydlig information som det bästa sättet att hjälpa konsumenter, investerare och slutligen företagen själva att fatta bättre och smartare beslut om vad de ska göra med sina pengar och resurser.

 

Vaksamhet är bästa försvar.

 

– Slappa standarder leder till dålig redovisning, vilket i sin tur gör att konsumenter och investerare inte kan fatta smarta beslut. Därför handlar Corporate Knights om att införa nya standarder för transparens – inte bara för miljön, eller samhället, eller planetens framtid, utan också för företag och investerare. Och för att vi ska förstå hur hållbarhet har en grundläggande koppling till tanken om tillväxt och företagens framtida hälsa.
 
Corporate Knights tror på starka affärsmodeller. Heaps utvecklar.
– Visst kommer vi att se mer ansvarsskyldighet, säger han. Men vaksamhet är bästa försvar.

Han gör en kort paus och lägger sedan till:
– Tillsammans med transparens och ärlighet.
 
När vi rundar av och småpratar lite om nästa nummer av tidskriften Corporate Knights känns det faktiskt som om Toby Heaps kan vara en del av en rörelse som håller på att förändra inte bara vårt sätt att göra affärer och leva hållbart, utan också vårt sätt att tänka.