Hållbarhet
16.01.2020

Hur kan ditt transportföretag börja minska sina koldioxidutsläpp?

Globala trender inom transportsektorn visar att transport- och logistikföretagen numera aktivt strävar efter att minska utsläppen av växthusgaser från sina fordonsparker. Många av världens största logistikföretag har infört hållbarhetsmål som en grundläggande del av sin strategi.

1. Utvärdera din aktuella situation

Vet du hur stor påverkan ditt företag har på miljön idag? Det går inte att ställa upp meningsfulla mål för förbättring förrän den aktuella situationen, till exempel företagets koldioxidutsläpp, har studerats och analyserats.

2. Identifiera kostnadseffektiva förbättringsområden

Hitta de områden och möjligheter till förändring som ger de största förbättringarna för din verksamhet med få investeringar. Till exempel kan du byta till Neste MY Förnybar Diesel™ utan några investeringar i utrustning eller personalutbildning.

3. Främja partnerskap och låt dina partners vara en stor del av förändringsprocessen

Förändringsprocesser brukar ge bättre resultat när flera personer är involverade i idékläckning, planering och genomförande av innovationerna. Ha de tre hörnstenarna för utvecklingsprocessen i åtanke: handling, kommunikation och samarbete. Låt din personal och dina samarbetspartners vara med och utveckla nya lösningar. Kom ihåg att hålla alla uppdaterade genom att vara transparent och kommunicera aktivt om projektet.

Ladda ner fördelarna
med Neste MY