Hållbarhet
16.01.2020

Hur kan företag förvandla hållbara val till fördelar för varumärket?

Salla Ahonen, Nestes VP for Sustainability, har följt transportföretags medvetenhet om klimatförändringar under de senaste åren.

Enligt Salla Ahonen blir klimatval och miljöpolicyer allt vanligare, men de skulle kunna kommuniceras tydligare. ”Företagets hållbara val ger bäst gensvar hos köpare och slutanvändare när det är tydligt att de verkligen löser företagets överhängande hållbarhetsutmaningar. De åtgärder du vidtar bör vara helt integrerade i den dagliga verksamheten, inte bara ligga på ytan som en miljövänlig fasad”, säger Ahonen.

Dina kunder uppskattar åtgärder mot klimatförändringar

"Vi måste bekämpa klimatförändringarna nu. Var den första som agerar, och se till att du kommunicerar ditt åtagande från en utgångspunkt som är betydelsefull för kunderna”, säger Salla Ahonen. För att skapa effektiva varumärkesfördelar är det av yttersta vikt att du förstår vilken typ av åtgärder som köpare och slutanvändare uppskattar när det gäller företagets hållbarhet.

”Understryk företagets ansträngningar att minska era koldioxidutsläpp på ett sätt som är relevant för dina målgrupper. Skapa ett budskap som fångar uppmärksamheten och får ett bra gensvar,” säger Salla Ahonen. ”Det är viktigt att du har ett hållbarhetsbudskap som kunderna kan relatera till. Generellt sett fungerar det bra att prata om klimatförändringar med alla målgrupper, eftersom det är något som alla är medvetna om i nuläget. Det är alltid ett starkt budskap att säga att man ska kämpa för miljön.”

Visa upp dina partner och öka din slagkraft

Enligt Nestes VP for Sustainability Salla Ahonen spelar partnerskap och samarbete en viktig roll när man skapar miljövänliga kampanjer. ”Vi ser fram emot att samarbeta med Niemi. Deras val visar att hållbarhet är viktigt för företaget”, säger hon och föreslår att man lyfter alla partners som deltar i samarbetet i allas kampanjkommunikation för att få ut mesta möjliga varumärkesvärde ur samarbetet.

”Inte ens de allra bästa projekt kan genomföras eller marknadsföras utan ett stabilt partnernätverk. Det är ingen mening att försöka göra allt själv när man kan göra det tillsammans”, understryker Salla Ahonen.

Ladda ner fördelarna
med Neste MY