Människor
7.04.2020

VD:s blogg: Vi bryr oss, vi har mod, vi samarbetar

Peter Vanacker
Koncernchef och VD, Neste

De senaste veckorna har vi alla hamnat mitt i en helt ny situation. En naturlig, instinktiv reaktion på en kris är att fly eller kämpa – eller bli paralyserad. Vad som till slut händer i en organisation beror till stor del på dess kultur, värderingar och ledare. Medlemmarnas uppträdande avslöjar kulturen, de åtgärder som vidtas avslöjar värderingarnas styrka och nivån av förtroende avslöjar äkta ledarskap.
 
På Neste har jag sett en oerhörd våg av denna vilja att kämpa. När vi insåg vidden av konsekvenserna av coronavirusutbrottet kavlade vi upp ärmarna, fattade tidigt svåra beslut och började göra stora förändringar i våra planer. Vi ställde in många efterlängtade och väl förberedda evenemang, vi uppmanade alla som hade möjlighet att arbeta hemifrån och vi vidtog kraftfulla åtgärder för att skydda alla som måste vara fysiskt närvarande på våra anläggningar när de arbetar. Det är dessa människor som på ett mycket konkret sätt hjälper till att hålla samhället igång. 

När krisen eskalerar, fortsätter vi att arbeta tillsammans för att minska dess verkningar. Vi kämpar. Vi flyr inte, och vi blir inte paralyserade. Detta är vår kultur, och krisen har redan bevisat våra medarbetares professionalism, flexibilitet och passion.

Vi har nyligen förnyat våra värderingar. Vi säger att vi bryr oss, att vi har mod och att vi samarbetar. Dessa värderingar sätts nu på prov, precis som vår kultur hamnar i förgrunden. Jag vågar påstå att våra beslut och våra handlingar är baserade på vår strävan att säkerställa säkerhet och välbefinnande för våra kollegor och för människor omkring oss. Vi bryr oss om varandra. Jag är mycket tacksam mot alla våra anställda och partners som har uttryckt sitt förtroende och sin respekt för dessa handlingar.

I en krissituation, under press, har jag också sett folk komma med djärva och innovativa lösningar på de problem vi står inför. När vi för några dagar sedan kontaktades och fick ett förslag om att hjälpa till att dubbla antalet coronavirustest i Finland tvekade vi inte. Det här projektet är ett fantastiskt exempel på styrkan i samarbete. Det samlar vårdpersonal, storföretag och ett flygbolag, som arbetar tillsammans för att minska bördan för den offentliga sektorn och få hela samhället att återhämta sig snabbare. Jag vill ge ett varmt tack till alla andra partners i det här projektet.

Vi måste också ha modet att se bortom krisen och börja föreställa oss en värld efter coronaviruset. När vi planerar vår väg till den världen har vi ett gyllene tillfälle att bygga en ekonomi och ett samhälle som är smartare och har större hållbarhet. Det är rätt tid nu att utforma den visionen.

Vad som kommer att behövas är optimism, i alla dess former. Här skulle jag vilja hänvisa till Christiana Figueres, en global auktoritet inom klimatförändring som har bjudit in oss att vara ”envisa optimister”, och John Elkington, en världsauktoritet inom ansvarsfullt företagande och hållbar utveckling, som beskriver sig själv som ”kvalificerad optimist”. Jag tror att där det finns en möjlighet, kan vi skapa mirakler tillsammans. Vi måste bara behålla vår optimism och hålla fast vid vår vision för framtiden, även när vi möter de svåraste utmaningar.

På Neste är vår målsättning att skapa en friskare planet för våra barn. Detta driver oss att söka efter nya sätt att minska den mängd koldioxid som släpps ut i atmosfären, uppfinna cirkulära lösningar och återanvända kolet om och om igen. De beslut som regeringar i hela världen nu fattar i form av ekonomiska stöd- och stimulanspaket efter denna pandemi måste klara testet att också driva på omställningen till en friskare planet. Det är den enda vägen mot en hållbar framtid, tillsammans.

Written by
Peter Vanacker
Koncernchef och VD, Neste