14 Juni 2019

Projektet Zero Island minskar utsläppen på Lidö med 78 procent

Pressmeddelande, 14 juni 2019 kl. 10 (EET)

Sveriges har ett mål om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. FN:s klimatpanel IPCC har dock konstaterat att vi kan ha så kort tid på oss som tolv år för att ställa om och vända utvecklingen med klimatförändringarna. För att undersöka vad som krävs för att minska utsläppen har Neste med sina samarbetspartners försökt sig på att göra ön Lidö i Stockholms skärgård fossilfri på bara tolv månader. Resultatet av projektet blev att öns utsläpp sänkes med imponerande 78 procent från tidigare nivå.

”Sverige har ambitiösa miljömål men klockan tickar. Att bekämpa klimatförändringar kräver flera olika lösningar där vi jobbar tillsammans mot vår gemensamma vision om hållbarhet och minskade utsläpp. Zero Island projektet visar att om institutioner, företag och individer samverkar kan vi förändra världen mycket snabbare än vi tror,” säger Carl Nyberg, vice vd förnybara vägtransporter, Neste.    

Skapandet av Zero Island

Att göra om Lidö till Zero Island var en gemensam ansträngning. Neste använde sig av kompetensen från hållbarhetsexperterna på Solved och Aktea och höll nära kontakt med Skärgårdsstiftelsen för att försäkra sig om att deras värderingar togs i beaktning i arbetet. De lösningar som användes på ön inkluderade bland annat att börja använda Neste MY Förnybar Diesel till alla transporter och solpaneler från Fortum. Ett flertal lösningar för energibesparingar användes och särskilt arbete lades på avfallshantering och återvinning.

Kombinationen av en rad olika lösningar och en övergång till förnybar energi minskade öns årliga koldioxidutsläpp från 180 ton CO2 till enbart 40 ton CO2. De återstående utsläppen kompenseras genom ett gold standard-verifierat klimatkompensationsprogram.

”Zero Island inspirerade oss till att omvärdera hur vi brukar tänka om resor och visar konkret på hur vi snabbt kan minska utsläppen på en rad olika områden.” Säger Ossian Matthiesen från Klimatanalytikerna Tricorona, en miljökonsultfirma som har räknat på utsläppen från projektet.

Boende och mat är två aspekter av många som besökarna till Zero Island är intresserade av. Nolla, Zero Cabin, är en Airbnb favorit som låter sina besökare uppleva ett klimatneutralt boende. Zero Menu kommer låta besökare prova lokala råvaror komponerade till rätter av stjärnkocken Jonas Svensson, för bara en fjärdedel av klimatpåverkan från en motsvarande vanlig måltid.

”Ett av målen med Zero Island var att våra barn ska kunna njuta av samma skärgård som vi har kunnat göra. Men även att vi vill kunna visa att den som gör hållbara val inte behöver kompromissa med sin semesterupplevelse, utan att enkelhet faktiskt kan göra upplevelsen starkare.” Förklarar Olle Tejle och Hugo Olofsson, entreprenörerna som driver Lidö.

Framtiden för Zero Island

Projektet slutar inte med att ön blir klimatneutral, en hållbar framtid kräver även en förändring av vår inställning i vardagen. Zero Island kommer fortsätta att bidra med kunskap om klimatneutrala lösningar och kommer göra det enklare för människor att göra hållbara val. Ön kommer att erbjuda Zero Vacation, ett semesterkoncept där allt från mat till boende är designat för att orsaka så lite utsläpp som möjligt. Zero Menu kommer även vara tillgängligt för alla de tusentals besökare som kommer varje år. Nästa sommar kommer ön även hålla sina första Zero Weddings, ett klimatneutralt bröllopskoncept.

En del av initiativet ”Journey to Zero”

Med Lidö vill Neste vara med och bidra till en bättre morgondag, att uppmuntra alla att själva vara med och skapa en hållbar framtid. Journey to Zero är Nestes väg dit. Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi utforska lösningar som hjälper världen att nå en fossilfri framtid. Följ med på resan på https://www.neste.se/journeytozero/grandopening/

Neste Corporation

Kaisa Lipponen

Kommunikationschef

Läs mer om Zero Island och boka din resa på https://www.neste.se/journeytozero/grandopening/

För mer information om Zero Island och Journey to Zero, vänligen kontakta:

Sirpa Tuomi, Marknadschef, Neste, +358 10 458 8335, sirpa.tuomi(at)neste.com

Neste i korthet

(NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar hållbara lösningar för transport, företag och konsumenter. Vi har ett stort utbud av förnybara produkter som möjliggör för våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel från restprodukter och avfall, och lanserar nu även hållbara lösningar för flygnäring och plastindustri. Neste driver även högteknologiska raffinaderier av hög-kvalitativa oljeprodukter. Vi vill vara en pålitlig partner med en hållbar verksamhet och med en högt värderad expertkunskap och forskning. 2018 var Nestes omsättning 14,9 miljarder euro. 2019 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.com

Fortum i korthet

Fortum (FORTUM Nasdaq Helsinki) är ett ledande företag inom förnybar energi som tillhandahåller elektricitet, värme och avkylning såväl som smarta lösningar för energieffektivitet till sina kunder. www.fortum.com