11 Juni 2019

Neste och Air BP levererar hållbart flygbränsle till Swedavias flygplatser

Pressmeddelande, 11 juni 2019 kl. 9.30 (EET)

Neste, världens ledande producent av förnybara bränslen från avfall och restprodukter, och Air BP, den internationella leverantören av flygbränsle och relaterade tjänster, fortsätter med sitt framgångsrika samarbete i Sverige. De två bolagen kommer leverera hållbart flygbränsle till Stockholm Arlanda flygplats, Malmö flygplats, Umeå flygplats, Åre Östersund flygplats och Göteborg Landvetter flygplats för att hjälpa Swedavia att uppnå sina mål om minskade utsläpp.

”Jag vill gratulera Swedavia till deras modiga beslut att börja använda hållbart flygbränsle som ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser från deras personals egna resor. Jag är övertygad om att många företag börjar bli mer uppmärksamma på klimatpåverkan av de egna flygresorna, det är en given del i att driva sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.” Säger Peter Vanacker, Nestes ordförande och vd.

Jon Platt, vd Air BP, lägger till: ”Air BP är glada att kunna stötta Swedavia och deras nya initiativ med förnybara flygbränslen. Vi känner ett stort engagemang i att stötta våra kunder i deras arbete med att minska sina fossila utsläpp och nå sina klimatmål.

”Att förena människors behov av att mötas, med transportsektorns absolut nödvändiga omställning till fossilfrihet, är en av vår tids viktigaste utmaningar. Att flyget blir hållbart är en grundförutsättning för att det ska kunna fortsätta vara ett transportmedel för framtiden, och kan fortsätta koppla samman Sverige med resten av världen. Biobränslen för flyget är ett av de verktyg som kan hjälp oss klara den utmaningen.” Säger Jonas Abrahamsson, ordförande och vd på Swedavia.

Det hållbara flygbränslet, som har producerats av Neste i Finland och som levereras av Air BP på fem av Swedavias flygplatser i Sverige, kommer hjälpa Swedavia att minska utsläppen från den egna personalens resor. Nestes hållbara flygbränsle görs på avfall och restprodukter, bland annat gammal matlagningsolja. Det bränsle som erbjuds idag orsakar upp till 80 procent mindre utsläpp av växthusgaser över sin livscykel jämfört med vanligt flygbränsle.

För närvarande är det hållbara flygbränslet  det enda tillgängliga drop-in alternativet till flytande bränsle för att driva kommersiellt flyg. Neste ökar sin produktion av förnybart flygbränsle markant under de kommande åren för att möta efterfrågan. Neste har meddelat att de stegrar upp sin produktion till upp mot 100 000 ton per år totalt i USA och Europa. Med den planerade utbyggnaden i Singapore kommer Neste ha kapacitet att producera över en miljon ton av förnybart flygbränsle med låga utsläpp till 2020.    

Air BP har levererat hållbart flygbränsle i Norden sedan 2014 till runt tio flygplatser, inklusive Oslo flygplats där de var de första att erbjuda hållbart flygbränsle via den befintliga infrastrukturen på flygplatsen. Detta gjorde de tillsammans med Neste och andra viktiga aktörer i branschen.

Neste Corporation

Kaisa Lipponen

Kommunikationsdirektör

Mer Information:

Air BP - Emerald Media, +44 1420 560094, liz.danner(at)emeraldmedia.co.uk

Neste, Kommunikation, susanna.sieppi@neste.com, + 358 50 4584156

Om Swedavia

Swedavia är ett statligt ägt bolag som äger, driver och utvecklar tio flygplatser runt om i Sverige. Vår roll är att skapa tillgänglighet som möter Sveriges behov av resor, möten och affärsmöjligheter – i Sverige, Europa och världen. Säkra och nöjda passagerare är grunden till vår verksamhet. Swedavia är världsledande i att utveckla flygplatser till att ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Swedavia har en omsättning på över 5,7 miljarder svenska kronor och 3100 anställda.    

Om Air BP

Air BP, luftfartsdivisionen av BP, är en av världens ledande leverantörer av flygbränsleprodukter och -tjänster. I över 90 år har vi varit en del av flygindustrin och bidragit till att människor kan flyga säkert över hela världen. Vi levererar omkring 25 miljarder liter flygbränsle per år, som drivmedel för 6 000 flighter per dag, till fler än 800 destinationer i över 55 länder – det motsvarar fler än fyra plan per minut.

Våra kunder är kommersiella flygbolag, försvaret, flygplatser, flygfältsoperatörer samt privatpersoner och företag som äger flygplan. Vårt bränsleerbjudande kompletteras av ett brett spektrum av tjänster, exempelvis teknisk rådgivning och utbildning, lösningar för att minska koldioxidavtrycket, Sterling Card för effektiv generell luftfartstankning, innovativa digitala plattformar för ökad effektivitet och lägre risk samt tjänster för att utforma, bygga och driva bränsleanläggningar. Mer information finns på www.airbp.com

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2018 hade Neste intäkter på 14,9 miljarder euro. 2019 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.com