14 Juni 2018

Neste och IKEA tar ett gemensamt kliv mot en fossilfri framtid

Neste 
Nyheter
14 juni 2018 

Neste och IKEA tar ett gemensamt kliv mot en fossilfri framtid

Biobaserad polypropylenplast

Med hjälp av Neste kan IKEA nu framställa plastprodukter av avfall och restprodukter, såsom använd frityrolja och hållbara vegetabiliska oljor. Testproduktionen startar 2018 och blir den första storskaliga tillverkningen av förnybar, biobaserad polypropylenplast i världen.

IKEA vill ta ansvar för miljön genom att använda mer förnybart och återvunnet material i sina produkter och utforska nya alternativ för sin produktion. En del av ambitionen är att all plast i IKEA-produkter ska vara framställd av återvunna eller förnybara material senast år 2030.

Traditionellt framställs plast av fossila råvaror, som är kända för sin negativa klimatpåverkan och är dessutom en begränsad resurs. Genom att övergå till plast som framställts av förnybara råvaror kan IKEA säkra sin framtida produktion och samtidigt eliminera behovet av fossila råvaror för tillverkning av plast.

Sedan 2016 har IKEA och Neste samarbetat i ett projekt där syftet är att sluta använda fossila råvaror i plastproduktion. Tack vare gemensamma krafttag kan IKEA och Neste nu omvandla avfall och restprodukter, såsom använd frityrolja och hållbara vegetabiliska oljor, till polypropylen- (PP) och polyetenplast (PE), som är några av de mest använda plasterna.

– De nya materialen utgör ett viktigt steg mot en fossilfri framtid. Ingen har någonsin förut kunnat tillverka PP-plast från en fossilfri råvara förutom i laboratorium. Tillsammans med Neste försäkrar vi nu att det finns en möjlighet att öka produktionen, säger Erik Ljungblad, Category Manager Plastic Products på IKEA i Sverige.

– Produktion av biobaserade plaster på kommersiell nivå är dels ett stort framsteg i samarbetet mellan Neste och IKEA, dels en viktig milstolpe i Nestes strategi. IKEA blir det första företaget att ta del av den nya avancerade teknologin som gör det möjligt för företag att ställa om från fossila råvaror till hållbara biobaserade råvaror, säger Tuomas Hyyryläinen på Nestes Emerging Businesses business unit.

Testproduktionen av PP- och PE-plaster, där den förnybara andelen kommer att vara 20 procent, startar hösten 2018 och baseras på Nestes 100 procent förnybara kolväten. IKEA kommer att använda den nya biobaserade plasten för tillverkning av utvalda produkter i det nuvarande sortimentet, såsom förvaringslådor i plast. I takt med att kapaciteten ökar kommer även fler produkter att följa.

 

För mer information:

Lars Börger, Head of Product Marketing, Emerging Businesses business unit, Neste, tel. +41 754 37 9996, lars.borger@neste.com (English only)
IKEA Range and Supply (Product Development, Design, Production and Supply Sweden), tel. +46 732 32 13 00, pressoffice.rangesupply@ikea.com

Neste i korthet:

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar förnybara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Vårt globala utbud av tjänster och produkter gör det möjligt för våra kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin. Vi vill vara en pålitlig partner, vars expertkunskap, forskning & utveckling och hållbara metoder är allmänt respekterade. År 2016 var Nestes omsättning 11,7 miljarder euro. År 2018 placerade vi oss på andra plats på listan Global 100 över världens 100 mest ansvarsfulla företag. Mer information: www.neste.com