24 September 2018

Neste: En ledande aktör i Dow Jones index för hållbar utveckling (DJSI) för 12:e gången i rad

Neste
Pressmeddelande
24.9.2018 kl. 15

För 12:e gången i rad kvalificerar sig Neste till Dow Jones hållbarhetsindex (DJSI). Tillsammans med världens mest hållbara företag tar Neste plats i både det globala (DJSI World) och det europeiska indexet (DJSI Europe). Neste rankas högre än i fjol. Med industrins högsta poängsättning inom klimatstrategi, miljörapportering och vattenrelaterad risk hamnar Neste bland de bäst presterande företagen.

”Under 2017, fokuserade vi på att maximera det positiva klimatavtrycket. Användningen av våra förnybara produkter bidrog till en rekordminskning av växthusutsläppen på 8,3 miljoner ton. Detta motsvarar utsläppen av cirka tre miljoner personbilar eller utsläppen från det totala antalet bilar i Berlin och London tillsammans.”, förtydligar Simo Honkanen, direktör för hållbarhet och samhällsrelationer.

”Vi har kunnat uppnå detta genom att hålla ett stenhårt fokus på cirkulär ekonomi. Vi producerar våra förnybara produkter primärt av avfall och restprodukter, så som restfetter och -oljor. 2017 stod avfall och restprodukter för 76% av den totala andelen förnybara råvaror globalt. I år har vi även börjat utforska möjligheterna att använda plastavfall som råvara inom fossil oljeraffinering och petrokemisk industri”, tillägger Honkanen.

Enligt DJSI:s analys finns det utrymme för Neste att förbättra verksamhetens ekoeffektivitet. Kraftvärmeverket som byggs vid Nestes huvudanläggning i Sköldvik i Borgå, Finland kommer att bidra till detta.

Företag väljs in i Dow Jones hållbarhetsindex först efter en grundlig bedömning. Denna utvärderar den långsiktiga prestationen av såväl ekonomiska, miljö- som sociala indikatorer, men även den allmänna utvecklingen på hållbarhetsområdet. Årets bedömning baserades på bolagens prestationer under 2017. Endast ledande organisationer i respektive bransch inkluderas i bedömningen.

Neste koncernen

Kaisa Lipponen
Communications Director and Brand Marketing

Mer information: Pekka Tuovinen, Senior Advisor, Sustainability, tfn +358 10 458 4516, pekka.tuovinen(at)neste.com

Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar förnybara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Vårt globala utbud av tjänster och produkter gör det möjligt för våra kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin. Vi vill vara en pålitlig partner, vars expertkunskap, forskning & utveckling och hållbara metoder är allmänt respekterade. Nestes omsättning 2017 uppgick till 13,2 miljarder euro och vi tog plats på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. För mer information, se: neste.com/se eller neste.com/en på engelska.