24 Juni 2020

Neste, McDonald's och HAVI ingår samarbete inom cirkulär ekonomi i Nederländerna

Neste Corporation, Pressmeddelande, 24 juni 2020, kl 09 (EET)

Neste, världens ledande leverantör av förnybar diesel raffinerad från avfall och rester och det tredje mest hållbara företaget i världen*, McDonald's i Nederländerna och HAVI har skapat ett partnerskap inom cirkulär ekonomi. Inom ramen för samarbetet kommer McDonald's restauranger i Nederländerna att återvinna den använda frityroljan från pommes frites och omvandla det till Neste MY Förnybar Diesel™. Bränslet kommer att användas i HAVI-lastbilar som levererar varor till McDonald's. Neste MY Renewable Diesel gör det möjligt att minska utsläppen av växthusgaser jämfört med fossil diesel.

I det partnerskapet spelar McDonald's logistikpartner HAVI en central roll som insamlare av den använda frityroljan från alla 252 holländska McDonald's-restauranger. Vid Nestes raffinaderi i Rotterdam konverteras sedan denna använda frityrolja till förnybar diesel som används som bränsle i HAVIs lastbilar.

"McDonald's är engagerade i hållbarhet genom vårt Scale for Good -program. Vi är tillräckligt stora för att göra en skillnad. Cirkularitet och minskat svinn är en av pelarna i vårt pågående hållbarhetsprogram. Samarbetet med Neste och HAVI är ett utmärkt exempel på hur vi kan göra cirkularitet praktiskt verkligt. Vi kopplar återvinning av en avfallsfraktion, som vi har arbetat med i flera år, till våra ambitioner att minska vår klimatpåverkan. Tillsammans med HAVI har vi utvecklat en färdplan för att se vilka steg vi kan vidta för att minska våra koldioxidutsläpp inom logistik och för att göra vår logistik mer framtidssäker. Förutom att byta till förnybar diesel innebär det bland annat användning av hybrid- och elfordon och användning av logistikhubbar för att minska transporterna i städerna", säger Jeroen Dekkers, chef för leveranskedjan inom McDonald's i Nederländerna.

"Nestes ambition är att bli en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar. Vi är glada att samarbeta med McDonald's i Nederländerna och HAVI för att demonstrera hur cirkulär ekonomi kan främjas i praktiken. Neste är angelägna om att samarbeta med framåtblickande företag och städer i syfte att förvandla deras använda frityrolja, fett eller annat avfall till förnybart bränsle och andra förnybara produkter. Den använda frityroljan från McDonald's är en utmärkt råvara för Neste MY Renewable Diesel. Bränslet är ett förnybart alternativ till fossil diesel och kräver inga modifieringar av befintliga dieseldrivna motorer”, säger Carl Nyberg, Executive Vice President på Nestes affärsenhet Renewable Road Transportation.

Neste har byggt upp en transparent och mångsidig råvaruförsörjningskedja, och företaget har positionerat sig på marknaden för en mer cirkulär ekonomi. År 2019 lanserade Neste ett partnerskap med staden Oakland för att driva stadens transportflotta med stadens eget avfall.

Snabb tillväxt för Neste MY Renewable Diesel i Nederländerna

Neste har varit aktivt i Nederländerna sedan 2011 då Rotterdam-raffinaderiet för förnybara produkter startades. Raffinaderiet i Rotterdam och företagets Singapore-raffinaderi är världens största och mest avancerade raffinaderier för förnybar diesel. Förra året öppnade Neste ett nytt kontor i Hoofddorp utanför Amsterdam, som fungerar som det globala navet för den växande verksamheten Renewable Aviation.

Neste lanserade Neste MY Renewable Diesel på den nederländska marknaden i oktober 2019. Denna produkt finns för närvarande på mer än 90 platser i hela landet.

Förutom Nederländerna finns Neste MY Renewable Diesel tillgängligt för kunder i Finland, Sverige, Estland, Lettland, Litauen och i USA i Kalifornien och Oregon.

*) Enligt listan Corporate Knights 2020 Global 100 World’s Most Sustainable Corporations.
**) Metoden som används för att beräkna livscykelutsläpp och utsläppsminskning överensstämmer.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice vd, Communications (tillförordnad)

Mer information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2019 hade Neste intäkter på 15,8 miljarder euro. 2020 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.se

McDonald's Netherlands i korthet

När som helst på dagen varje vecka erbjuder McDonald's i Nederländerna nästan 3,2 miljoner gäster ett positivt ögonblick, med olika val av nylagade, ikoniska produkter som är tillredda med omsorg av över 20 000 anställda. Gäster och anställdas hälsa och säkerhet har högsta prioritet. I Nederländerna har McDonald's 252 restauranger. Att sträva efter kvalitet och bygga erfarenhet är centralt i alla delar av verksamheten, liksom att använda stordriftsfördelar för att bli mer hållbara och för att ge ett positivt bidrag till samhället.

HAVI i korthet

HAVI är ett globalt, privatägt företag med inriktning på innovation, optimering och hantering av leveranskedjor till ledande varumärken. HAVI erbjuder tjänster inom analys, förpackning, sourcing, hantering av leveranskedjor och logistik. HAVI samarbetar med företag för att möta stora och små utmaningar över hela leverantörskedjan, från råvara till kund. HAVI grundades 1974 och sysselsätter mer än 10 000 anställda och betjänar kunder i mer än 100 länder. HAVI:s tjänster inom leverantörskedjan kompletteras med kundengagemangstjänster som erbjuds genom HAVIs bolag The Marketing Store. För mer information, besök www.HAVI.com och www.tmsw.com