21 Februari 2020

Neste och IKEA Finland minskar sina hemleveransers koldioxidavtryck ‒ IKEA siktar mot att ha utsläppsfria leveranser år 2025

Neste Corporation, Pressmeddelande, den 21 februari 2020 kl. 8:00

Neste and IKEA Finland erbjuder allt fler av sina finska konsumenter utsläppsfria hemleveranser. Sedan hösten 2019 har företaget allt mer börjat använda Neste MY Förnybar Diesel™ till leveranser i huvudstadsregionen och runt området Raisio, en stad i sydvästra Finland. Neste MY Förnybar Diesel används redan nu för nästan 25 000 av IKEA:s leveranser i huvudstadsregionen och till 6 500 hemleveranser per år i Åboområdet. Tack vare detta kan IKEA Finland minska sitt koldioxidavtryck med 90 procent* jämfört med om man hade använt fossil diesel.  
 
Att börja använda Neste MY Förnybar Diesel är en del av IKEA:s hållbarhetsstrategi, som bland annat syftar till att minska företagets utsläpp av växthusgaser från transporter.
 
”Vi vill bidra med en väg framåt för hållbarhetsarbetet inom logistik. Förutom förnybart bränsle ingår i våra åtgärder för att rädda klimatet hemleveranser med lastbilar som går på biogas eller el. Konsumenterna efterfrågar hållbarhet, som lägre koldioxidavtryck från produkterna och miljövänligare förpackningsmaterial, och det är såklart en efterfrågan vi vill kunna möta”, säger Tiina Suvanto, Country Sustainability Manager hos IKEA Finland.  

IKEA siktar mot att ha helt utsläppsfria leveranser inom hela koncernen år 2025. Hemleveranser med elfordon startade i Tammerfors i oktober 2019. Genom att börja använda Neste MY Förnybar Diesel närmar sig företaget sin målsättning.  

Alla lösningar behövs för att motverka klimatförändringen 

”För att uppnå Finlands mål för kolneutralitet fram till 2035, behövs alla lösningar. Minskade utsläpp från vägtrafiken är en viktig del av det arbetet, och logistikföretag har ett stort ansvar att minska sina koldioxidavtryck. Genom att välja Neste MY Förnybar Diesel, som tillverkas av förnybara råvaror, kan IKEA minska sina växthusgasutsläpp. Genom att välja förnybar diesel bevisar IKEA Finland att företaget är en föregångare i värdebaserade val”, säger Joni Pihlström, Vice President, B2B Sales hos Neste.  

Neste My Förnybar Diesel är en finsk innovation som har utvecklats av Neste, och som redan idag finns tillgängligt vid 53 lätta trafikstationer och vid 19 tunga trafikstationer i Finland. Redan idag väljer en av fem av finska dieselförare Neste MY Förnybar Diesel på de stationer där bränslet finns. Andelen dieselförare som väljer förnybara alternativ är något högre i huvudstadsregionen, nästan 30 procent.  

*) Beräkningsmetoden för livscykelutsläpp och utsläppsreduktioner överensstämmer med EU-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (2009/28/EG).

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Communications Director (t.f.)

För ytterligare information om Neste MY Förnybar Diesel, klicka här.

För mer information:

Joni Pihlström, Vice President, Marketing & Services, B2B Sales, Neste. Kontakter via Nestes medietjänst, tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 08:30–16:00)

Tiina Suvanto, Country Sustainability Manager, IKEA Finland. Kontakt IKEA Kommunikation, tel. +358 40 451 7856 / pr.finland@ikea.com 

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2019 hade Neste intäkter på 15,8 miljarder euro. 2020 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.se