Publicerat i

Marin

+ Show more topics - Hide topics
Marin
Marin

ScanOcean blir först i Sverige med Nestes marina bränsle - som hjälper den marina sektorn minska utsläppen av växthusgaser

Förnybara lösningar
Förnybara lösningar

Neste introducerar samprocessat fartygsbränsle i partnerskap med Nordic Marine Oil – en ny lösning för sjöfartssektorn som kan ge upp till 80 procent lägre växthusgasutsläpp

Marin
Marin

Neste och ScanOcean expanderar tillgängligheten av marint bränsle i Sverige