Publicerat i

Oljeprodukter

+ Show more topics - Hide topics
Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi

Neste har beslutat att investera i enhet för flytande plastavfall vid raffinaderiet i Borgå

Raffinaderi Porvoo Oljeprodukter
Oljeprodukter

Ett koldioxidneutralt raffinaderi: Så vill Neste göra det omöjliga möjligt

Oljeprodukter
Oljeprodukter

Uttalande från Neste angående det pågående kriget i Ukraina

Klimatförändring

Neste sätter nya strategiska klimatmål för att minska både egna och kunder utsläpp