12 Oktober 2018

Neste välkomnar Norges satsningar för att minska utsläppen från flyget

Neste
Nyheter
12 oktober 2018

Airplane

Neste välkomnar Norges satsningar för att minska utsläppen från flyget

Norges regering meddelade den 4 oktober att flygbränsle från och med den 1 januari 2020  ska blandas med 0,5 % avancerat biobränsle. Målsättningen är att 20 procent av flygbränslet år 2030 ska vara hållbart och ha en bra klimatpåverkan. 
 
– De norska kraven på en ökad inblandning av biodrivmedel är en milstolpe på vägen mot en hållbarare flygtrafik. Vi behöver länder som vågar visa vägen och det norska omsättningskravet skickar viktiga signaler till andra länder och marknader. Det behövs för att skapa den förutsägbarhet som krävs för att Neste och andra tillverkare ska öka sin produktion av biobränsle till flygbranschen, säger Kaisa Hietala, Nestes vice VD för affärsområdet Förnybara produkter.
 
Det kommer att finnas tillräckligt kapacitet på marknaden för att leverera de förväntade volymerna jetbränsle till Norge. Neste har kapacitet att tillverka den mängd Norge behöver till 2020, och volymerna kan ökas under kommande år.

Flygbranschen har satt upp ambitiösa mål för att utsläppen av växthusgaser. Det handlar bland annat om koldioxidneutral tillväxt från 2020 och framåt samt en 50-procentig minskning av flygbranschens nettoutsläpp av koldioxid till 2050. Flygbranschen behöver flera lösningar för att minska utsläppen av växthusgas. För tillfället utgör hållbart flygbränsle det enda realistiska alternativet till fossila flytande bränslen för trafikflyget.
 
Neste Corporation
 
Kaisa Lipponen
Direktör, Corporate Communications och Brand Marketing
 
Mer information:
Henrik Erämetsä, chef för Aviation Regulation, Neste, tel. +358 50 458 4482
 
Neste i korthet 
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2017 hade Neste intäkter på 13,2 miljarder euro. 2018 låg Neste på andra plats på Global 100-listan över de mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.com