15 Mars 2018

Neste sätter ambitiösa mål för PFAD: 100 procent spårbarhet år 2020

Neste Corporation
Nyheter
15 mars 2018

Neste sätter ambitiösa mål för PFAD: 100 procent spårbarhet år 2020

Som första företag i världen offentliggör Neste sina ambitiösa mål för spårbarhet hos så kallad PFAD, en restprodukt som bildas vid raffinering av palmolja och Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) används som förnybart råmaterial.

Nestes mål för spårbarhet hos PFAD:

2017 ska all PFAD som Neste använder vara fullständigt spårbar ner till palmoljekvarnarna. 

2020 ska all PFAD som Neste använder vara fullständigt spårbar ner till palmoljeplantagen.

För att klara målen driver Neste nära samarbeten med PFAD-leverantörer, miljöorganisationer och andra experter i Sydostasien, till exempel Consortium of Resource Experts (CORE), som är en sammanslutning av experter från Daemeter, Proforest och Rainforest Alliance.

palmen

Världsbäst på spårbarhet och transparens

All råpalmolja (CPO, crude plam oil) som Neste använder är fullständigt spårbar ner till plantagenivå sedan 2007, och sedan 2013 är produkten fullständigt certifierad. Av de storföretag som använder palmolja var Neste först med att göra sin leveranskedja för palmolja fullständigt transparent, vilket skedde 2016. I april 2017 publicerade Neste sin uppdaterade, för att erbjuda ännu mer information om företagets CPO-leveranskedja, till exempel certifieringar och kartor över kvarnpositioner.

Nu siktar företaget på att bli först i världen med att uppnå liknande transparens- och spårbarhetsnivåer för PFAD-förbrukningen. Det är en mycket komplicerad uppgift, eftersom palmoljeproduktionen endast genererar 4–5 % PFAD som restprodukt, och data om större volymer måste samlas in från ett stort antal källor.

En annan svårighet är att branscher såsom livsmedels- och läkemedelsindustrin, som globalt är de största användarna av palmolja, inte enligt lag är skyldiga att känna till råmaterialens exakta ursprung. Detta till skillnad från exempelvis biobränsleindustrin, som inom EU och flera andra marknader är skyldiga att veta exakt varifrån råmaterialen kommer. För avfall och restprodukter innebär det att man måste känna till var varje rest- eller avfallsprodukt genereras.

”För att kunna spåra PFAD bakåt måste vi utveckla full spårbarhet för primärprodukten, dvs. den palmolja som raffineras för användning inom livsmedelsindustrin. PFAD-volymen i ett lastfartyg kan komma från mellan 100 och 300 kvarnar, där palmoljefrukt från mellan 600 och 1 000 plantage hanteras. Vi bjuder in ambitiösa och framåtblickande företag inom livsmedelsindustrin att engagera sig i frågan, så att vi tillsammans kan lösa det här komplexa problemet och uppnå hållbarhet inom palmoljesektorn”, säger Johan Lunabba, hållbarhetsansvarig hos Neste.

PFAD är en av fler än 10 förnybara råmaterial som Neste använder för sina förnybara produkter. Nästan 80 % av företagets förbrukning av förnybara råmaterial består av avfall och restprodukter. Alla råmaterial uppfyller nationella och lokala hållbarhets- och spårbarhetskrav. Nestes förnybara diesel – baserad på PFAD och andra restprodukter – bidrar till att ersätta råoljebaserad diesel inom transportsektorn och gör det möjligt att minska dieseldrivna fordons växthusgasutsläpp med upp till 90 procent, jämfört med konventionell diesel.

Neste 
Kaisa Lipponen
Director, Corporate Communications

För mer information:Johan Lunabba, Director, Sustainability, tel +358 50 458 0795, johan.lunabba(@)neste.com
Simo Honkanen, Senior Vice President, Sustainability and Public Affairs,
tel. +358 10 458 4170, simo.honkanen(@)neste.com

 

Läs mer:
Avfall och resprodukter som råvara
Frågor och svar om PFAD

Neste i korthet
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar förnybara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Vårt globala utbud av tjänster och produkter gör det möjligt för våra kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin. Vi vill vara en pålitlig partner, vars expertkunskap, forskning & utveckling och hållbara metoder är allmänt respekterade. År 2016 var Nestes omsättning 11,7 miljarder euro. År 2018 placerade vi oss på andra plats på listan Global 100 över världens 100 mest ansvarsfulla företag. Mer information: neste.com