Publicerat i

Hållbarhet

+ Show more topics - Hide topics
Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi

ISCC och Circularise använder blockkedjeteknik i nytt pilotprojekt tillsammans med 10 företag, inklusive Neste, för att komplettera massbalanscertifiering av leveranskedjor

Förnybara lösningar
Förnybara lösningar

Neste inleder en strategisk studie om att ställa om sitt raffinaderi i Borgå till att fullt ut bli en förnybar och cirkulär anläggning och upphöra med raffinering av råolja i mitten av 2030-talet

Hållbarhet
Hållbarhet

Neste åter listade som ett av de ledande företagen i Dow Jones hållbarhetsindex 2022

Hållbarhet
Hållbarhet

Neste har nått upp till ledarskapsnivå i CDP:s Climate Change bedömning för 2022

Hållbarhet
Hållbarhet

Neste är ett av de 100 mest hållbara företagen i världen - för sjuttonde året i rad

Förnybara lösningar
Förnybara lösningar

Med hjälp av Nestes förnybara lösningar minskade företagets kunder sina växthusgasutsläpp globalt med 11,1 miljoner ton under 2022

Transport

Neste stöder förslaget om ny standard för koldioxidutsläpp från tunga transporter men efterlyser en inkluderande strategi för hur utfasning av fossila bränslen ska ske

Neste Hållbarhet Förnybart Klimat Hållbarhet
Hållbarhet

Klimatlingo: En guide till några viktiga uttryck inom hållbarhet

Historien om Nestes omställning | Neste Hållbarhet
Hållbarhet

“Nyckeln till vår framgång är våra medarbetare” - Historien om Nestes omställning

Pages