17 April 2019

Neste sätter nya strategiska klimatmål för att minska både egna och kunder utsläpp

Neste Corporation pressmeddelande, 17 april, 2019 kl. 12 (EET) 

Som en del i Nestes förnyade strategi har två ytterligare ambitiösa hållbarhetsmål introducerats.

  • Att minska Nestes kunders utsläpp av växthusgaser med hjälp av företagets förnybara och cirkulära produkter med minst 20 miljoner ton CO2eq* årligen vid 2030.
  • Att minska klimatavtrycket från den egna produktionen mer än EU:s mål för klimat och energi.

Utsläppen av växthusgaser minskar allt snabbare för Nestes kunder

De senaste tio åren har Neste fokuserat på att producera förnybara bränslen för att ersätta fossila. Nestes förnybara produkter hjälpte deras kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med 7.9 miljoner ton CO2eq*, vilket motsvarar samma mängd utsläpp som 1,2 miljoner vanliga EU medborgare släpper ut på ett år (Källa: Världsbanken). Neste arbetar nu målmedvetet med att minska utsläppen ytterligare, till motsvarande utsläppen från 3 miljoner EU medborgare.

”Vår viktigaste produkt, Neste MY Förnybar Diesel kommer fortsätta minska utsläppen från transporter. Samtidigt arbetar vi nu även med att bidra med en allt större miljönytta för flygbranschen med vårt Neste MY Förnybara Flygbränsle. Våra cirkulära och förnybara lösningar för plast kommer i sin tur att kunna hjälpa olika industrier som använder mycket plaster och kemikalier att minska sitt beroende av råolja och därmed även sin klimatpåverkan. Allt detta bidrar till att minska utsläpp av växthusgaser globalt, både omgående, och i stor omfattning, under de närmaste åren,” säger Peter Vanacker, Nestes vd.

För att kunna erbjuda sina förnybara produkter till fler företag på fler marknader meddelade Neste i december 2018 att man investerar 1,4 miljarder euro i att öka produktionen av förnybara produkter i produktionsanläggningen i Singapore. Det kommer medföra att den totala produktionskapaciteten för förnybara produkter ökar till närmare 4,5 miljoner ton årligen 2022, från 2,9 miljoner ton idag. Nestes kommer därmed kunna fördubbla sin förmåga att minska utsläpp av växthusgaser från 2018 års nivå. Detta, kombinerat med ett flertal andra investeringar, så som att öka produktionskapaciteten ännu mer på lång sikt, gör att Neste tror sig kunna nå de ambitiösa nya målen för utsläppsminskningar. En annan viktig faktor är målet att kunna börja använda plastavfall, som brutits ner kemiskt till flytande form, som råvara för bränsle andra plaster och kemikalier för att minska det fossila beroendet inom branschen.

Öka produktionen men minska dess klimatpåverkan

”En del av vår affärsverksamhet är att minska utsläpp och öka cirkulariteten i samhället. Vi har högt ställda mål och är ambitiösa i våra ambitioner för tillväxt och ökad produktion, men, vi kommer inte att genomföra dessa utan att också hålla ett öga på vår egen verksamhets klimatpåverkan. Vi tänker använda tekniska lösningar i absoluta framkant för att se till att våra egna utsläpp inte ökar för mycket när vår produktion gör det,” säger Vanacker.

”Dessutom håller vi nu på med att utvärdera vår nuvarande produktion och våra anläggningar för att identifiera de mest effektiva metoderna för att minska vår klimatpåverkan och gå längre än de målsättningar för klimat och energi som EU har satt upp. Många projekt är på planeringsstadiet, men vi fortsätter att jobba med vår energieffektivitet, exempelvis via vårt deltagande i uppförandet i en ny anläggning för värme- och energiproduktion i Finland som beräknas öppna 2019. Vi jobbar fortfarande på detaljplanen men vår strategiska inriktning är fast och tydlig,” förtydligar Vanacker.

Kaisa Lipponen
Director, Corporate Communications och Brand Marketing

För mer information, kontakta:

Pekka Tuovinen, Senior Advisor, Hållbarhet, tel. +358 10 458 4516, pekka.tuovinen(at)neste.com 

*Metoden som används för att beräkna påverkan på miljön i livscykeln och utsläppsminskningar stämmer överens med EU:s direktiv för förnybar energi (2009/28/EC).

Läs mer om Nestes arbete:

Nestes strategi

Neste är ett av världens mest hållbara företag enligt CDP Climate Change

Neste valt till världens tredje mest hållbara företag enligt Global 100 listan

Neste stärker sin ledande ställning inom förnybara produkter genom en omfattande investering i Singapore

För mer information om beräkning av klimatpåverkan, se Nestes Hållbarhetsrapport, s. 63 

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2018 hade Neste intäkter på 14,9 miljarder euro. 2019 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.com