Neste MY Förnybar Diesel (HVO)

Neste MY Förnybar Diesel – Fossilfri på fem minuter

Neste MY Förnybar Diesel fungerar precis som vanlig diesel, det tar inte längre tid att bli fossilfri än det tar att fylla tanken.

Neste leder omställningen till ett fossilfritt Sverige

Med Neste MY Förnybar Diesel minskar utsläppen av växthusgaser dramatiskt. Genom att ersätta fossila bränslen närmar vi oss målet med ett fossilfritt Sverige i snabbare takt.

Vår resa mot att bli en global ledare på förnybara bränslen.

Förändring är möjligt

Vår resa mot att bli en global ledare på förnybara bränslen.
Neste

Midvinternattens köld är hård

Men ingen match för Neste MY Förnybar Diesel som klarar ner till –32 grader.
Journey to Zero – resan mot en fossilfri ö

Journey to Zero

Som världens största producent av förnybar diesel, vill Neste se om det är möjligt att göra en skärgårdsö helt fossilfri på ett år.

Nyheter på vägen mot ett fossilfritt Sverige

2030 ska utsläppen ha minskat med 70% och 2045 ska Sverige vara helt fossilfritt. Här hittar du senaste nytt om vad Neste gör just nu för att uppnå målet.

 

Plast stolar Ikea och Neste
Artikel

Neste och IKEA, tillsammans mot en fossilfri framtid

Testproduktionen startade hösten 2018 och blir den första storskaliga tillverkningen av förnybar, biobaserad polypropylenplast i världen.
Allt avfall är inte skräp
Artikel

Allt avfall är inte skräp

Fossila bränslen i energiproduktion kan ersättas med avfall som är ett extremt resurseffektivt råmaterial.
Hur frityrolja blir till förnybara bränslen
Artikel

Från frityrolja till förnybara bränslen

Nestes patentskyddade teknologi NEXBTL innebär att det blivit möjligt att använda i princip vilken form av fett som helst i vår tillverkning.
GHG emission reductions
Artikel

Neste MY Förnybar Diesel minskade utsläppen med 8,3 miljoner ton

Det är en minskning av de globala klimatpåverkande utsläppen som motsvarar tre miljoner personbilars utsläpp under ett års tid.