Publicerat i

Plast

+ Show more topics - Hide topics
Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi

Ny kapacitet för förbehandling och förädling: Neste arbetar med nästa steg i kommersialiseringen av kemisk återvinning av plastavfall i Borgå, Finland

Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi

Neste genomförde framgångsrikt den första serien av testkörningar i industriell skala för behandling av flytande plastavfall i Borgå, Finland

Plast
Plast

Livscykelanalysen påvisar: Neste RE förnybara kolväten minskar koldioxidavtrycket med mer än 85 % jämfört med fossila råvaror för polymer- och kemiindustrin

gröna bollar Plast
Plast

Hur kommer plaståtervinningsindustrin att se ut om tjugo år?

Plast
Plast

Lyckad upparbetning av kemiskt återvunnet plastavfall – första processkörningen i industriell skala hos Neste i Finland

Plast
Plast

Neste RE kan ge oss en framtid där alla plastprodukter kan tillverkas av förnybara och återvunna material – och framtiden börjar idag

gamla artiklar Plast
Plast

Vårt förhållande till plast kommer att förändras – först gradvis, sedan plötsligt

Hand som rör vid vatten Plast
Plast

Bakgrunden till European Plastics Pact: samarbete och gemensamma synsätt är Europas sätt att skapa cirkularitet och åtgärda problemet med plastavfall

kemisk plast i olika färger Plast
Plast

Fem milstolpar som kan omvandla kemisk plaståtervinning från löften till en industriellt fungerande lösning

Pages