Publicerat i

Plast

+ Show more topics - Hide topics
Förnybara lösningar
Förnybara lösningar

Neste, Borealis och MAM lanserar tillsammans en ny napp, gjord på råvaror från förnybara källor

Innovation
Innovation

Neste har tilldelas finansiering från EU:s innovationsfond för arbetet med kemisk återvinning i Borgå

Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi

Neste förvärvar de europeiska rättigheterna till Alterra Energys tekniska lösning för kemisk plaståtervinning

Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi

Transparent och spårbart: Neste samarbetar med Circularise för att öka synligheten i cirkulära försörjningskedjor för polymerer och kemikalier

Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi

Ny kapacitet för förbehandling och förädling: Neste arbetar med nästa steg i kommersialiseringen av kemisk återvinning av plastavfall i Borgå, Finland

Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi

Neste genomförde framgångsrikt den första serien av testkörningar i industriell skala för behandling av flytande plastavfall i Borgå, Finland

Plast
Plast

Livscykelanalysen påvisar: Neste RE förnybara kolväten minskar koldioxidavtrycket med mer än 85 % jämfört med fossila råvaror för polymer- och kemiindustrin

gröna bollar Plast
Plast

Hur kommer plaståtervinningsindustrin att se ut om tjugo år?

Plast
Plast

Lyckad upparbetning av kemiskt återvunnet plastavfall – första processkörningen i industriell skala hos Neste i Finland

Pages