Publicerat i

Plast

+ Show more topics - Hide topics
Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi

Neste genomförde framgångsrikt den första serien av testkörningar i industriell skala för behandling av flytande plastavfall i Borgå, Finland

Plast
Plast

Livscykelanalysen påvisar: Neste RE förnybara kolväten minskar koldioxidavtrycket med mer än 85 % jämfört med fossila råvaror för polymer- och kemiindustrin

gröna bollar Plast
Plast

Hur kommer plaståtervinningsindustrin att se ut om tjugo år?

Plast
Plast

Lyckad upparbetning av kemiskt återvunnet plastavfall – första processkörningen i industriell skala hos Neste i Finland

Plast
Plast

Neste RE kan ge oss en framtid där alla plastprodukter kan tillverkas av förnybara och återvunna material – och framtiden börjar idag

gamla artiklar Plast
Plast

Vårt förhållande till plast kommer att förändras – först gradvis, sedan plötsligt

Hand som rör vid vatten Plast
Plast

Bakgrunden till European Plastics Pact: samarbete och gemensamma synsätt är Europas sätt att skapa cirkularitet och åtgärda problemet med plastavfall

kemisk plast i olika färger Plast
Plast

Fem milstolpar som kan omvandla kemisk plaståtervinning från löften till en industriellt fungerande lösning

Svarta fåglar flyger över en mörk himmel Plast
Plast

Så blir ditt företag en vinnare: Fem saker du kan göra för att minska företagets plastavtryck

Pages