You are here

Förnybara bränslen hjälper UPS att minska sitt koldioxidavtryck

Mike Whitlatch, Vice President of Energy and Procurement vid UPS, uppmuntrar företag och kommuner att minska sina koldioxidavtryck med förnybar diesel

Att bekämpa klimatförändringar och minska koldioxidavtrycket har blivit ett viktigt mål för utveckling, särskilt i stora företag. Alla är medvetna om hur viktig frågan är, men att genomföra förändringarna i praktiken är mer utmanande.

Förnybara bränslen hjälper UPS att minska sitt koldioxidavtryck

Logistikföretaget UPS är en av världens största användare av förnybar diesel. Med verksamhet i över 200 länder är UPS världens största paketleveransföretag. Företaget levererar över fyra miljarder paket varje år, med över tre miljarder körda kilometer per år.  

Enligt Whitlatch har UPS som mål att minska sitt koldioxidavtryck på en rad olika sätt. Företaget har testat biobränsle under några år. Men utmaningen med den första generationens biobränslen, som biodiesel av FAME-typ, är att deras inblandningsbegränsningar och operativa utmaningar hindrat en mer omfattande användning.

Med Nestes förnybara diesel hittade UPS ett bränsle som fungerade i deras existerande infrastruktur. Nestes förnybara diesel är ett så kallat drop in-bränsle, ett bränsle som kan ersätta fossilt bränsle utan att man behöver justera eller byta vare sig fordon eller infrastruktur.

”Möjligheterna med att använda förnybart drop in-bränsle är extremt viktigt för oss”, säger Mike Whitlatch, Vice President of Energy and Procurement vid UPS.

Den flexibiliteten har gjort det möjligt för UPS att satsa på att köra på förnybart för att minska fordonsflottans koldioxidavtryck.

Råmaterial har effekt på koldioxidavtrycket

“En sak som vi verkligen beundrar hos Neste är företagets arbete med att garantera hållbarheten i råmaterialet de använder för att producera förnybar diesel”, säger Whitlatch.

Neste har som målsättning att så långt det går använda avfall och restprodukter som råmaterial. Detta bidrar också till att minska koldioxidavtrycket. Förnybart bränsle tillverkat från avfall och restprodukter kan minska växthusgasutsläppen med upp till 90 %.  

Koldioxidavtrycket minskar även i flygtrafiken

UPS har också som mål att minska koldioxidavtrycket för sina fraktflyg. Enligt Whitlatch tittar företaget närmare på ett projekt i flygindustrin för att blanda förnybar diesel med flygbränsle.

“Möjligheten att blanda in förnybart i flygbränsle ger en tydlig indikation på produktens premiumkvalitet. Enligt vår kännedom är detta för närvarande det mest effektiva och ekonomiska sättet att öka användningen av förnybart bränsle inom luftfarten”, säger Whitlatch.